Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Ψαράδες


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 ΜΕΤΑΝΟΙΑ

Ε: Δεν είμαι και τόσο κακός, Προσπαθώ να μην κάνω σε κανένα κακό. Αυτό δεν είναι αρκετό;


Α: Δεν έχει να κάνει το πόσο καλός νομίζει ότι είναι ο καθένας. Ο Θεός έχει τα δικά του μέτρα (Ρωμ.γ:10-23).


Ε: Λοιπόν, κανείς δεν είναι τέλειος. Δηλαδή θες να πεις ότι δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε το Θεό ζώντας ηθικά μόνο;


Α: Δεν έχει σημασία πόσο καλές είναι οι δικές μας προσπάθειες. Όπως είναι αδύνατον, ανθρώπινα, μ’ ένα πήδημα να φτάσεις στο φεγγάρι, το ίδιο είναι αδύνατον να είσαι αληθινά δίκαιος χωρίς βοήθεια.


Ε: Εγώ πιστεύω στο Θεό, προσεύχομαι, κάνω ελεημοσύνες. Δεν είμαι εντάξει;


Α: Ο Κορνήλιος ήταν ακριβώς σαν εσένα κι όμως χρειαζόταν σωτηρία (Πραξ.ι,ια,ιε)


Ε: Εγώ έχω δεχτεί το Χριστό. Όποιος πιστέψει και ομολογήσει δεν είναι σωσμένος (Ρωμ.ι:9,10);


Α: Και τα δαιμόνια πιστεύουν, αλλά φρίττουν. Μέσα απ’ το δαιμονιζόμενο ομολόγησαν ότι ο Ιησούς είναι Κύριος.


Ε: Ο απόστολος Παύλος στις Πραξ.ις δεν είπε, πίστεψε στο Χριστό και θα σωθείς;


Α: Ναι, όμως μετά τους κήρυξε το ευαγγέλιο. Η πίστη είναι απαραίτητη όμως χρειάζεται και κάτι άλλο (Ιωαν.ζ:38-39)


Ε: Τι γίνεται με το ληστή πάνω στο σταυρό; Δεν του υποσχέθηκε ο παράδεισος;


Α: Αυτή η περίοδος ανήκει στην Π.Δ. είναι κάτω απ’ το Νόμο, το Άγιο Πνεύμα δεν έχει δοθεί ακόμα ούτε η εντολή για το βάπτισμα.