Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

η τεκτονική κλίμακα

Η θρησκεία της κοινωνικής κατακυρίευσης , σε έναν κόσμο που προσποιείται ότι λειτουργεί με λογικές αποφάσεις και ηθικές επιλογές.

Ενα σχεδίασμα της μασονικής διαβάθμισης, για να μην ξεχνάμε πως λειτουργεί και πως επιχειρείται η οικοδόμηση του συστήματος του κόσμου πίσω από τα επιφαινόμενα.  

Στις βαθμίδες και στον προθάλαμο της μασονίας συνωστίζονται τραπεζίτες και αξιωματούχοι, επίσκοποι και αρχηγοί, βαθύπλουτοι επιχειρηματίες και ανώτεροι στρατιωτικοί, σημαίνοντα πρόσωπα και υψηλόβαθμοι διευθυντές, ανερχόμενοι άνθρωποι της τέχνης και κάθε λογής ανώτεροι διδάσκαλοι, κυβερνήτες και ιερείς...