Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

ΜηΔιάβασε τα παρακάτω με προσοχή, γιατί μπορούν να σε ενθαρρύνουν να σκεφτείς πάνω σ’ αυτό και να πάρεις τις σωστές αποφάσεις, ή να οικοδομήσεις θετικά σε κάποιες αποφάσεις που έχεις ήδη πάρει!


Και σε παρακαλώ να λάβεις υπόψη σου τις αρχές της πίστης μας, που γίνονται πολύ σαφείς, όταν πρόκειται για το βιβλικό ορισμό του γάμου.Σε παρακαλώ μην παντρευτείς αν:


  • Δεν είσαι πρόθυμος να βάλεις τις ανάγκες ενός άλλου πάνω από τις δικές σου.    
  • Εύκολα προσβάλλεσαι, κρατάς κακία, και δεν είσαι πρόθυμος να συγχωρήσεις.    
  • Είσαι ένα διεφθαρμένο άτομο (νοητικά, συναισθηματικά και σωματικά).    
  • Δεν είσαι πρόθυμος να δεσμευτείς.    
  • Έχεις κάποιο ανεπίλυτο πρόβλημα εθισμού.    
  • Η καριέρα σου είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή σου.    
  • Δεν έχεις από κοινού την ίδια πίστη, τις ίδιες αξίες, προτεραιότητες της ζωής, ή όραμα.    
  • Δεν είσαι απρόθυμος να είσαι ένα ενεργό σεξουαλικά άτομο με την/τον σύζυγό σου.    
  • Είσαι απρόθυμος να συμφωνήσεις σε μια προσέγγιση για το χειρισμό των οικονομικών, των παιδιών, και των αποφάσεων της ζωής.    
  • Περιμένεις ο/η σύζυγός σου να αλλάξει μετά το γάμο.

Εφεσ.ε:21 υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβω Θεού.