Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Η ζωή του Χριστού στα 4 ευαγγέλια (23)

Η ΓΕΝΝΗΣΗ
(Λουκ.β:1)

β:1 παρά Καίσαρος Αυγούστου ονομάστηκε «Καίσαρ» γιατί ήταν συγγενής του Ιούλιου Καίσαρα σαν υιοθετημένος γιός και διάδοχος του.

Αύγουστος: ο Γάιος Οκταβιανός - αυτό ήταν το πραγματικό του όνομα- ήταν ο πρώτος στον οποίο απενεμήθη αυτός ο τίτλος όταν νίκησε τον Αντώνιο και κατέλαβε την ανώτατη αρχή. Οι Έλληνες τότε μετέφραζαν τον τίτλο Αύγουστος με την λέξη «Σεβαστός. Το όνομα AUGUSTUS ετυμολογικά ίσως να σημαίνει τον «αυξημένο» τον «επιφανή» (ΑΒ AUGENTO). Όμως στην ιερατική γλώσσα, είχε κάποια ιδιαίτερη μυστική σημασία (σχέση με μαγείες). Βασίλεψε από το 29 π.Χ μέχρι το 14 μ.Χ. Από τον Καίσαρα Αύγουστο, οι Καίσαρες διεκδικούσαν τέτοιες θείες θέσεις.


απογραφή είχε καθαρά φορολογικό χαρακτήρα, για να γνωρίζουν οι Ρωμαίοι τα περιουσιακά στοιχεία των υπηκόων τους και ανάλογα να φορολογούν, γιατί από τις φορολογίες αυτές ζούσαν οι Καίσαρες. Στοιχεία αυτών των απογραφών υπάρχουν και σήμερα. Η φορολογία δηλαδή δεν είναι σημερινή εφεύρεση. Οι Ισραηλίτες πλήρωναν 20% φόρο στον Φαραώ.

Ο Ρωμαϊκός νόμος έλεγε ότι πρέπει να απογραφεί κανείς σύμφωνα με την πόλη που γεννήθηκε. Ο Ιουδαϊκός νόμος έλεγε ότι πρέπει να απογράφεται κανείς σύμφωνα με τη φυλή, την οικογένεια, και την πατριά του. Αυτό, γιατί λόγω των καταστάσεων είχαν γεννηθεί σε διάφορα μέρη και δεν τους ενδιέφερε τόσο ο τόπος όσο το έθνος.

Ο βασιλιάς Ηρώδης όρισε την απογραφή αυτή σύμφωνα με τα Ιουδαϊκά έθιμα, κι έτσι τόσο ο Ιωσήφ όσο και η Μαριάμ έπρεπε να πάνε στον οίκο του Δαβίδ.

Βλέπουμε εδώ ότι, προκειμένου να γεννηθεί ο Χριστός στην Βηθλεέμ (Μιχ.ε:2) ο Θεός έβαλε σε κίνηση όλο τον κόσμο έτσι ώστε και ο Ιωσήφ με την Μαριάμ να πάνε στη Βηθλεέμ. Μάλλον καλύτερα, ο Θεός προείδε την απογραφή κι έτσι τα προείπε! Ο  Ιωσήφ ίσως να σκεφτόταν - γνωρίζοντας τις προφητείες - ότι το παιδί που θα γεννιόταν για να είναι ο Μεσσίας πρέπει να γεννηθεί στην Βηθλεέμ, και ξαφνικά αναγκάζεται να πάει στη Βηθλεέμ για να απογραφεί, κι εκεί γεννιέται το παιδί!

Ο  Καίσαρας επέτρεπε σε υπόδουλα έθνη να διατηρούν κοινωνικές συνήθειες.

Ο ίδιος ο Καίσαρας παρόλο που υποστήριζε τον Ηρώδη, είπε το 7 π.Χ. «Καλύτερα να ήμουν το γουρούνι του Ηρώδη, παρά γιός του» κι αυτό γιατί ο Ηρώδης ήταν τόσο κακός άνθρωπος που δεν είχε κανένα φίλο, γιατί έβλεπε τους πάντες σαν εχθρούς.

β:2 Κυρήνιος Ρωμαίος ηγεμόνας της Συρίας. Πιθανόν να έκανε δύο θητείες, μία μεταξύ του 12 π.Χ. και την άλλη μετά το 6 μ.Χ. οπότε έγινε δεύτερη απογραφή της Ιουδαίας, όταν ο Ιούδας ο Γαλιλαίος επαναστάτησε (Πράξ.ε:37).

Η απογραφή του Κυρήνιου Ήταν μια από τις απογραφές της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ρωμαϊκά ιστορικά μνημεία τοποθετούν την απογραφή του Κυρήνιου στο 7 μ.Χ. δηλαδή 10 η 12 χρόνια μετά την γέννηση του Χριστού.

Αυτή η ιστορική αντίφαση βασάνιζε για πολύ καιρό τους ερμηνευτές της Αγίας Γραφής. Αλλά πρόσφατα ανακαλύφθηκαν μερικοί αρχαίοι πάπυροι και άλλα γραπτά μνημεία, από τα οποία πληροφορηθήκαμε ότι ο Κυρήνιος διετέλεσε ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ διοικητής της Συρίας.

έγινε πρώτη που σημαίνει ότι εφόσον ο Κυρήνιος χρημάτισε δύο φορές ηγεμόνας της Συρίας και έκανε δύο απογραφές, δεν αναφέρεται στη δεύτερη (6-7 μ.Χ.) αλλά στην πρώτη (10-7 π.Χ.).