Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

Δέκατα

Διαβάσαμε τελευταία σε χριστιανικό περιοδικό - που εκτιμούμε - άρθρο για τα δέκατα, που μας λύπησε πολύ και σίγουρα δεν μας βρίσκει σύμφωνους.

Ακόμα, λυπηθήκαμε πολύ για τα ασύνετα λόγια: «ΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΔΕΚΑΤΑ, ΑΠΛΩΣ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΙΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»  που απλά φανερώνουν άγνοια.

Μήπως θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και ευγενικοί σε χαρακτηρισμούς, ιδιαίτερα σε θέματα που δεν τα κατέχουμε; Άλλωστε, δεν αρκεί να γνωρίζεις το γράμμα του νόμου, να είσαι μελετημένος, πρέπει να μάθεις να καταλαβαίνεις τι θέλει να πει!
Τουλάχιστον θα μπορούσαν να αναφέρουν απλά τη γνώμη τους πάνω στο θέμα, χωρίς να χαρακτηρίζουν σαν κλέφτες και κατακυριεύοντες την εκκλησία του Χριστού, αυτούς που πιστεύουν κάτι διαφορετικό!
Θα προσπαθήσουμε σε προσεχή άρθρα να ασχοληθούμε με το θέμα, να δούμε πραγματικά τι λέει ο λόγος του Θεού.
Το λέμε αυτό, γιατί ενώ αναφέρεται μια μεγάλη σειρά εδαφίων που αφορούν κατά κύριο λόγο τις προσφορές, δεν αναφέρονται τα εδάφια που μιλάνε για τα δέκατα!