Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ 03 - Υποτιθέμενες αντιφάσεις της Βίβλου

Όταν η Γραφή ερμηνεύεται σωστά, ποτέ δεν αντιφάσκει με τον εαυτό της. 

Παρακάτω εξετάζουμε μερικές από τις  υποτιθέμενες αντιφάσεις και δίνουμε τη σωστή τους ερμηνεία. Αυτό είναι άλλη μια απόδειξη του αλάθητου της Βίβλου.
Αν βρούμε κάποιο εδάφιο που φαινομενικά αντιφάσκει με κάποιες άλλες Γραφές, θα πρέπει να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε απ’ τον Κύριο να μας ανοίξει το νου ώστε να καταλάβουμε. 

Α. ΔΥΟ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ

Ματθ.ε:1   Λουκ.ς:17
Αντιφάσκουν αυτά τα εδάφια μεταξύ τους; Ο Ιησούς κήρυξε στο όρος ή στην πεδιάδα; Ποιό είναι το σωστό;
Η απάντηση είναι απλά αυτή: Υπάρχουν δύο κηρύγματα - το ένα πάνω στο βουνό, το άλλο κάτω στην πεδιάδα. Το πρώτο έγινε στους μαθητές, το άλλο στο πλήθος.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Ματθαίος δεν ήταν παρών στην ομιλία που έγινε στο όρος, την οποία αναφέρει στο ευαγγέλιό του. Ήταν όμως παρών όταν ο Ιησούς επανέλαβε το κήρυγμα στην πεδιάδα. Αυτό φαίνεται όταν διαβάσουμε το Ματθ.θ:9 και Λουκ.ς:15.

Β. Ματθ.κη:19 και Πράξ.β:38

Αυτά τα εδάφια δεν αντιφάσκουν μεταξύ τους. Ο Ιησούς δεν είπε στους μαθητές Του να βαπτίζουν χρησιμοποιώντας τις λέξεις “Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα”, αλλά τους είπε να βαπτίζουν στ’ όνομα  του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η λέξη όνομα είναι στον ενικό αριθμό. Ποιό είναι αυτό το όνομα;
Οι λέξεις Πατέρας, Υιός, Άγιο Πνεύμα δεν είναι ονόματα αλλά τίτλοι που ανήκουν σ’ ένα πρόσωπο που έχει ένα όνομα.  Αυτό το όνομα είναι Ιησούς.
Ο Ιησούς δεν περίμενε να υπακούσουν επαναλαμβάνοντας τις λέξεις που χρησιμοποίησε. Ο Πέτρος υπάκουσε στην εντολή κι έκανε ακριβώς αυτό που είχε πει ο Χριστός. Επομένως δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο εδάφια.

Γ. ΤΟ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Αριθ.κε:9   &   Α’Κορ.ι:8
Ούτε εδώ υπάρχει αντίφαση. Στο βιβλίο των αριθμών δίνεται το σύνολο, αλλά ο Παύλος γράφοντας κάτω από την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος λέει ότι 23.000 πέθαναν σε μια μέρα. Οι υπόλοιποι πέθαναν άλλη μέρα.

Δ. ΤΟ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ματθ.κζ:9
Στο βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία διαβάζουμε αυτή την προφητεία, ότι ο Χριστός θα πουλιόταν για 30 αργύρια, η οποία, όμως, δεν υπάρχει στον προφήτη Ιερεμία. Έτσι, πολλοί λένε ότι ο Ματθαίος έκανε λάθος εδώ.
Ότι τα λόγια αυτά, ή παρόμοια με αυτά, βρίσκονται στις προφητείες της Π. Διαθήκης που φέρνουν το όνομα του Ζαχαρία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, μα αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τα είπε ο Ιερεμίας, γιατί είναι γνωστό ότι οι νεότεροι προφήτες της Π. Διαθήκης ανέφεραν συχνά προφητείες αρχαιότερων προφητών.

Ο Ζαχαρίας για παράδειγμα (α:4 & ζ:7) αναφέρει προφητεία που είναι γνωστή κι από προηγούμενους προφήτες. Στο εδάφιο που εξετάζουμε, ο Ζαχαρίας μπορεί να ανέφερε προφητεία του Ιερεμία που δεν υπάρχει  στο βιβλίο του όπως το έχουμε σήμερα,  αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να μας κάνει να νομίζουμε πως μέσα σ’ αυτό το βιβλίο έχουμε όλες τις προφητείες του Ιερεμία
Ο Ματθαίος γράφοντας με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, αναφέρει ότι ο Ιερεμίας είπε αυτά τα λόγια.  Δεν θα μπορούσε αυτό που εξετάζουμε να είναι σωστό όπως και η προφητεία του Ενώχ στον ΙΟΥΔΑ 14; Μια παρόμοια προφητεία βρίσκεται επίσης στο ΖΑΧ.ιδ:5. Οι δύο αυτές προφητείες που αναφέρονται στο Ζαχαρία, μπορεί να είχαν ειπωθεί απ’ τον Ιερεμία και τον Ενώχ αντίστοιχα.

Ε. Ο ΔΑΒΙΔ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΟ ΛΑΟ

Β’ Σαμ.κδ:9   Α’ Χρον.κα:5
Η εξήγηση για τη φαινομενική διαφορά εδώ είναι απλά η εξής: Ο Σαμουήλ μας λέει ότι οι άνδρες δυνάμεως που έσυραν ρομφαία ήταν 800.000 ενώ στο Χρονικών διαβάζουμε ότι όλος ο λαός ήταν 1.100.000.  Υπήρχαν δηλαδή 300.000 άνδρες που δεν μπορούσαν να ονομαστούν άνδρες δυνάμεως.

Ζ. ΟΙ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ

Ματθ.α   Εδώ ανατρέχει γενεαλογικά απ’  τη μεριά του Ιωσήφ μέχρι τον Αβραάμ, για να δείξει ότι ο Ιησούς είναι ο νόμιμος κληρονόμος του θρόνου του Δαβίδ.
Λουκ.γ   Εδώ ανατρέχει απ’ τη μεριά της Μαρίας μέχρι τον Αδάμ  δίνοντας έμφαση στην ανθρώπινη φύση του Χριστού, για να αποδείξει ότι είναι το υποσχόμενο σπέρμα  της γυναίκας (ΓΕΝ.γ:15).

Η. Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

Ματθ.κζ:37  “ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ”

Μάρκ.ιε:26  “Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ”

Λουκ.κγ:38  “ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ”

Ιωάν.ιθ:19  “ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ”

Προβάλλεται σαν αντίφαση κι αυτό το γεγονός, ότι σε κάθε ευαγγέλιο η επιγραφή είναι γραμμένη διαφορετικά. 

Ωστόσο, αν δούμε σωστά το θέμα η διαφορά εξαφανίζεται.
ΜΑΤΘΑΙΟΣ: Ούτος εστίν Ιησούς  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

ΜΑΡΚΟΣ:                                    Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

ΛΟΥΚΑΣ:  Ούτος εστίν                 Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ: Ιησούς ο Ναζωραίος   Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ: «ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ»
Χωρίς αμφιβολία αυτό που γράφτηκε ήταν η παραπάνω επιγραφή και το κάθε ευαγγέλιο περιείχε ένα μέρος αυτής.

Θ. Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

Πράξ.θ:7    Πράξ.κβ:9
Η εξήγηση εδώ είναι ότι οι άνδρες που ήταν με το Σαούλ είδαν ένα φως και άκουσαν τον ήχο της φωνής, δίχως όμως να καταλάβουν τί έλεγε η φωνή. Ο Ιησούς μιλούσε στο Σαούλ και αυτός ήταν ο μόνος που καταλάβαινε τα λόγια, ενώ οι άλλοι άκουγαν απλώς ένα θόρυβο.

Ι. ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ

Υπάρχουν κι άλλες “υποτιθέμενες” αντιφάσεις και λάθη στη Βίβλο, αλλά τα παραδείγματα που δώσαμε σ’ αυτό το μάθημα είναι αρκετά να αποδείξουν ότι στη Γραφή δεν υπάρχει ούτε ένα λάθος. Το λάθος βρίσκεται πάντοτε στη δική μας ελλιπή κατανόηση της Βίβλου, ποτέ στο λόγο του Θεού. 

Η Γραφή είναι απόλυτα ακριβής και αλάθητη. Πόσο σημαντικό είναι να μελετάμε τη Βίβλο και να καταλαβαίνουμε το μήνυμά της!  Ποτέ δεν πρέπει να προσπαθήσουμε ν’ αλλάξουμε έστω κι ελάχιστα το λόγο του Θεού.