Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

Ελλάδα

Ω γενεά, ιδέτε τον λόγον του Κυρίου, Εστάθην έρημος εις τον Ισραήλ, γη σκότους; διά τι λέγει ο λαός μου, Ημείς είμεθα κύριοι δεν θέλομεν ελθεί πλέον προς σε; Δύναται η κόρη να λησμονήση τους στολισμούς αυτής, η νύμφη τον καλλωπισμόν αυτής; και όμως ο λαός μου με ελησμόνησεν ημέρας αναριθμήτους. Ιερεμ.β:31-32 

Επειδή ο Κύριος απέστρεψε την δόξαν του Ιακώβ καθώς την δόξαν του Ισραήλ διότι οι τινακταί εξετίναξαν αυτούς και διέφθειραν τα κλήματα αυτών. Η ασπίς των ισχυρών αυτού είναι κοκκινοβαφής, οι άνδρες δυνάμεως ενδεδυμένοι ερυθρά αι άμαξαι θέλουσι κινείσθαι με σίδηρον λάμποντα εν τη ημέρα της ετοιμασίας αυτού, και τα ελάτινα δόρατα θέλουσι σεισθή τρομερά. Αι άμαξαι θέλουσι θορυβείσθαι εν ταις οδοίς, θέλουσι συγκρούεσθαι η μία μετά της άλλης εν ταις πλατείαις η θέα αυτών θέλει είσθαι ως λαμπάδες, θέλουσι τρέχει ως αστραπαί. Ναούμ β:2-4

Όταν δε το ακάθαρτον πνεύμα εξέλθη από του ανθρώπου, διέρχεται δι' ανύδρων τόπων και ζητεί ανάπαυσιν και δεν ευρίσκει. Τότε λέγει, Ας επιστρέψω εις τον οίκόν μου, όθεν εξήλθον και ελθόν ευρίσκει αυτόν κενόν, σεσαρωμένον και εστολισμένον. Τότε υπάγει και παραλαμβάνει μεθ' εαυτού επτά άλλα πνεύματα πονηρότερα εαυτού, και εισελθόντα κατοικούσιν εκεί, και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χειρότερα των πρώτων. Ούτω θέλει είσθαι και εις την γενεάν ταύτην την πονηράν. Ματθ.ιβ:43-45

Θα συγκρίνουμε τα τρέχοντα γεγονότα με τον προφητικό λόγο του Θεού. Μ’ αυτό τον τρόπο θα βρεθούμε ακόμα πιο κοντά στην πραγματικότητα ότι αληθινά είμαστε στις τελευταίες των τελευταίων ημερών.

Ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται σε μεγάλα προβλήματα, ακόμα και το πρώην μεγάλο έθνος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ο κόσμος, η χώρα μας, έχει ξεχάσει τον αληθινό Θεό ημέρας αναριθμήτους. Η Ελλάδα είχε πάντα προβλήματα με την αμαρτία, την ειδωλολατρία, τη μαγεία, και τις μυστικές εταιρείες.

Παρόλα αυτά, υπήρξε περίοδος, που άνθρωποι του Θεού έτρεξαν και κήρυξαν το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, άνθρωποι σώθηκαν και δημιουργήθηκαν αρκετές τοπικές εκκλησίες.

Πριν λίγο καιρό, η κοινωνία αποδοκίμαζε την ομοφυλοφιλία, το τζόγο, τον αλκοολισμό, το διαζύγιο, και άλλα πράγματα που έχουν γίνει τώρα αποδεκτός τρόπος ζωής στη χώρα μας.

Οι διαμαρτυρόμενες εκκλησίες έχουν γίνει κέντρα ψυχαγωγίας, οι περιφερόμενοι ευαγγελιστές (;) του εξωτερικού ενδιαφέρονται μόνο πως θα εκμαιεύσουν περισσότερα χρήματα, και το αληθινό Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού έχει ξεχαστεί πριν πολύ καιρό!

Τι έχει γίνει λοιπόν; Στο δεύτερο από τα παραπάνω εδάφια, διαβάζουμε ότι οι τινακταί εξετίναξαν τον Ισραήλ. Αυτό ακριβώς έχει γίνει. Ο πλούτος, η ακεραιότητα, ο χαρακτήρας, και το μεγαλείο του κάθε κράτους, έχει διαλυθεί από το συνωμοτικό σύστημα.

Όταν κοιτάζουμε σε όλη τη χώρα τις πόλεις μας και βλέπουμε άδεια εργοστάσια, άδεια σπίτια, άδεια μαγαζιά και εμπορικά κτήρια, μπορεί ένα σκεπτόμενο άτομο να αμφιβάλει ότι κάποια σκοτεινή δύναμη μας έχει καταντήσει έτσι;

Όταν ο προφήτης Ναούμ είδε το όραμα και έγραψε τα λόγια του β:24, είδε επίσης κάτι που το περίγραψε σαν άρματα και η θέα αυτών θέλει είσθαι ως λαμπάδες, θέλουσι τρέχει ως αστραπαί, αι άμαξαι θέλουσι θορυβείσθαι εν ταις οδοίς, θέλουσι συγκρούεσθαι η μία μετά της άλλης εν ταις πλατείαις. Περίγραφε μήπως το αυτοκίνητο των ημερών μας; Προσέξτε λίγο τις ταχύτητες των σημερινών αυτοκινήτων, την ιπποδύναμη και τα δυνατά φώτα… (xenon).

Στην προφητεία του Ναούμ, στα ίδια εδάφια όπου περίγραψε το αυτοκίνητο σαν χρονικό σημάδι του τέλους, μιλάει επίσης για ένα κόκκινο στρατό που θα εισέβαλλε αφότου είχαν τελειώσει οι τινακτές τη δουλειά τους.

Ο προφήτης ακόμη αναφέρει μια κόκκινη ασπίδα. Εκπληκτικά, οι λέξεις για την κόκκινη ασπίδα στα γερμανικά είναι rot schild, που είναι η έννοια της λέξης Rothschild.

Όταν ο Moses Amschel Bauer πήρε το όνομα Mayer Amschel Rothschild, το έκανε με ένα σκοπό. Ο Rothschild, ή η κόκκινη ασπίδα, και οι πέντε γιοι του ανέλαβαν σύντομα τα τραπεζικά συστήματα όλης της Ευρώπης και στη συνέχεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αυτή η τραπεζική δυναστεία μίσθωσε το Δρ Adam Weishaupt, γιο ραβίνου που μεταστράφηκε στο ρωμαιοκαθολικισμό, καθηγητή στο πανεπιστήμιο Ingolstadt της Βαυαρίας, για να διαμορφώσει μια συνωμοτική οργάνωση με σκοπό να αναλάβει ολόκληρο τον κόσμο.

Η οργάνωση ονομάστηκε Illuminati, και είχε σαν σκοπό να κρύψει μέσα στις τάξεις των μυστικών κοινωνιών πρώτιστα την ελευθερομασωνία και τα οικήματα της Μεγάλης Ανατολής.

Η οργάνωση αυτή είναι τώρα στα τελικά στάδια, δεδομένου ότι προετοιμάζουν να ενθρονίσουν το θεό τους Lucifer σαν θεό της νέας παγκόσμιας τάξης. Μέρος από αυτά είναι προφητευμένα στη Βίβλο, και το υπόλοιπο είναι ιστορία. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να πει κανείς.

Ένα θέμα πιο ζωτικής σημασίας, που πρέπει να θιχτεί, είναι αυτό με τους τινακτές που έχουν εκκενώσει τη χώρα μας.

Όταν κάτι εκκενώνεται εντελώς, ακόμη και από τον αέρα, δημιουργεί ένα κενό. Όταν μια ψυχή βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, ουσιαστικά συμβαίνει μια πνευματική αναρρόφηση που ρουφάει τα πάντα μέσα της. Αυτή είναι η κατάσταση της κοινωνίας μας σήμερα.

Ο λυτρωτής μας αναφέρθηκε σ’ αυτό το γεγονός στο τρίτο εδάφιο που προαναφέραμε. Όταν ακούγεται το Ευαγγέλιο, διώχνει το διάβολο έξω. Αλλά εάν δεν γίνεται αποδεκτό και δεν υπακούεται, δημιουργείται ένα πνευματικό κενό που τραβάει πίσω το διάβολο, και επτά χειρότερα πνεύματα μπαίνουν μέσα, και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χειρότερα των πρώτων.

Ο Κύριος Ιησούς είπε επίσης ότι αυτό θα συνέβαινε σε μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων.

Η κατάσταση είναι κρίσιμη, και δεν απομένει πολύς χρόνος.

Η κρίση είναι ακριβώς μπροστά και θα συμμετέχεις κι εσύ.

Εάν διαβάζεις αυτό σήμερα, υπάρχει ακόμα λίγος χρόνος, πολύ λίγος, να επικαλεστείς τον πολυέλαιο και φιλεύσπλαχνο λυτρωτή με αληθινή μεταμέλεια. Θα σε ακούσει, και μπορείς ν’ αλλάξεις πραγματικά με τη δύναμή Του.

Κάνε το τώρα!