Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Troika

Παρουσίαση με λίγα λόγια: Η ρωσική λέξη troika παράγεται από το troe (τρεις).

Αρχικά, δήλωνε το ρωσικό έλκηθρο ή την άμαξα που σέρνεται από τρία άλογα, ζεμένα κατά μέτωπο.

Στην πολιτική δηλώνει την από κοινού διοίκηση τριών αρχόντων, ή την αντιπροσωπία που αποτελείται από τρία πρόσωπα.

Και ενώ στη ρωσική εκδοχή η τρόικα δήλωνε τα τρία άλογα που σέρνουν την άμαξα, αντίθετα στη σύγχρονη ελληνική εκδοχή η τρόικα της ευρωπαϊκής ένωσης σέρνεται από 10 εκατομμύρια ........(συμπληρώστε το ζωντανό που σας εκφράζει)