Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Χωρίς φόβο, δεν υπάρχει πίστη!


Γιατί τόσες πολλές γραφές μας λένε να φοβόμαστε τον Κύριο;

Αναρωτιέμαι αν οι σύγχρονοι χριστιανοί, (κι εγώ μέσα), καταλαβαίνουν αληθινά τι σημαίνει να έχεις ένα θείο φόβο του Κυρίου.

Ενώ οι γενιές του παρελθόντος μπορεί να είχαν επικεντρωθεί πάρα πολύ έντονα στην οργή του Θεού, φοβάμαι ότι οι σύγχρονοι χριστιανοί την έχουμε αγνοήσει.


Έχουμε δημιουργήσει ένα δικό μας θεό, που είναι πάρα πολύ μαλακός και ανεκτικός, που δεν χρειάζεται να Τον φοβόμαστε.

Όσοι απορρίπτουν τον Ιησού, έχουν κάθε λόγο να φοβούνται τον Θεό, όπως οι εγκληματίες φοβούνται τους σωστούς αστυνομικός και τους θεοσεβούμενους δικαστές (Ρωμ.α:18, Εβρ.ι:31).

Σαν Χριστιανοί δεν χρειαζεται πλέον να φοβόματε την οργή του Θεού (Α’ Ιωάν.δ:18), αλλά δεν ξεχνάμε ότι η οργή είναι μια πολύ πραγματική πτυχή του χαρακτήρα Του. Και δεν ντρεπόμαστε να το παραδεχτούμε (Ιερεμ.θ:23-25).

Ο άγιος φόβος, εμπνέει ευλάβεια, αγάπη, αξιοπιστία, άνεση, ικανοποίηση και ειρήνη.

Αλλά επίσης εμπνέει υπακοή, δέσμευση και ένα βαθύ σεβασμό για κάθε πτυχή του χαρακτήρα του Θεού - συμπεριλαμβανομένης της άγιας οργής Του.

Ο θείος φόβος μας διδάσκει ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε τις ενέργειες του Θεού, δεν μπορούμε να αμφισβητούμε τον λόγο Του, ή να αγνοούμε τις εντολές Του, γιατί είναι τέλειος, απόλυτα σοφός και δίκαιος.

Δείτε παρακάτω μερικά εδάφια της Αγίας Γραφής που μας καλούν σ’ αυτό τον άγιο φόβο:

Ψάλμ.κε:12, λα:19, λγ:18, λδ:7, λδ:9, πε:9, ργ:11 ριβ:1, ριε:11,13, ρκη:1, ρμε:19, ρμζ:11.

Παρ.α:7, ι:27, ιδ:26-27, ιε:16, ιθ:23, κβ:4, κη:14.

Εκκλ.ζ:18, η:12-13

Ης.γ:6

Μαλαχ.γ:16-17, δ:2

Λούκ.α:50

Αποκ.ια:18.