Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥΜα υπάρχουν παράδοξα στη Βίβλο; 

Και ΟΧΙ και ΝΑΙ. 

Όχι, γιατί η Βίβλος, περιέχει μόνο άγιες, πάνσοφες και ευλογημένες αλήθειες του Θεού. 

Ναι, γιατί η δική μας φιλοσοφία ζωής είναι τόσο αντίθετη, που βλέπουμε ανάποδα και σαν παράδοξες, τις θέσεις της Αγίας Γραφής. 

Να λοιπόν τα παράδοξα:


1. για να Υψωθούμε,
ΠΡΕΠΕΙ να Ταπεινωθούμε (Ματθαίος ιη:4)

2. για να γίνουμε Πρώτοι,
ΠΡΕΠΕΙ να γίνουμε Τελευταίοι (Ματθαίος θ:35)

3. για να γίνουμε Σοφοί,
ΠΡΕΠΕΙ να γίνουμε Μωροί (Α’ Κορινθίους γ:18)

4. για να νικήσουμε,
ΠΡΕΠΕΙ να Παραδοθούμε (Ματθαίος ε:39)

5. για να Ζήσουμε,
ΠΡΕΠΕΙ να Πεθάνουμε (Ιωάννης ιβ:23,25)

6. για να Σώσουμε τη ζωή μας,
ΠΡΕΠΕΙ να τη Χάσουμε (Ματθαίος ι:39)

7. για να Πάρουμε,
ΠΡΕΠΕΙ να Δώσουμε (Παροιμίες ια:23,25)