Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Google: μέτρηση θερμίδων με μια φωτογραφία

Η Google επιβεβαίωσε ότι τρέχει ένα πειραματικό πρότζεκτ με το οποίο θα μπορούν οι χρήστες να βλέπουν τις θερμίδες ενός γεύματος βγάζοντας το φωτογραφία.


Το πρότζεκτ έχει τίτλο ”Im2Calories” και συνδυάζει την οπτική ανάλυση με την αναγνώριση προτύπων. Αλλά παρότι η Im2Calories αναλύει pixels θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε φωτογραφίες με χαμηλότερη ποιότητα όπως οι φωτογραφίες στο Instagram.

Η εφαρμογή θα γίνει πιο ακριβείς με το πέρασμα του χρόνου καθώς και πως μπορεί να ωφελήσει τόσο τους πελάτες που θέλουν να ξέρουν τις θερμίδες που καταναλώνουν, όσο και τους γιατρούς και τους ερευνητές , οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία της για κάποια έρευνα.

 Ίσως να μην υπολογίζει ακριβώς τις θερμίδες αλλά θα υπάρχει ένας μέσος όρος ανά βδομάδα, μήνα ή χρόνο.

Η εφαρμογή Im2Calories μπορεί να βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο αλλά η Google προχωράει τη διαδικασία προκειμένου να πάρει τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τη συγκεκριμένη τεχνολογία ώστε να μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει στο μέλλον σε ένα ή παραπάνω προϊόντα της.