Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΠΛΑ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ


Ή πράγματι ο Ιησούς ήταν ο Θεός που φανερώθηκε εν σαρκί, όπως ο λόγος του Θεού διδάσκει, (Α' Τιμ.γ:16), ή ήταν απλά απατεώνας και λαοπλάνος. Βέβαια δεν ήταν μόνο ένας σοφός άνθρωπος ή κάποιος ευγενής, φιλόσοφος, ή διδάσκαλος όπως ισχυρίζονται ορισμένοι σκεπτικιστές.
 
Θα ήταν εντελώς απίστευτο ότι θα μπορούσε ένα παιδί, το οποίο μεγάλωσε κάτω από τη νουθεσία μιας σκληρόκαρδης, κακής, πανούργας, μοιχαλίδας και ψεύτρας μητέρας, να γίνει ο πιο άγιος και ευγενικός άντρας. Αυτό όμως λέει η φιλοσοφία.
 

Η παρθένος Μαρία συνέλαβε και βρέθηκε έγκυος πριν να παντρευτεί τον Ιωσήφ (Ματθ.α:18). Αυτό θα μπορούσε να την κάνει ένοχο μοιχείας. Θα την κοίταζαν καχύποπτα και απειλητικά, αν ο Θεός δεν είχε δημιουργήσει αυτό το σπέρμα μέσα της. Ο Ιωσήφ δεν ήταν ο πραγματικός πατέρας του Ιησού, και αυτό θα έκανε την Μαριάμ ένοχο μοιχείας, αν πράγματι ο Ιησούς ήταν από άλλο πατέρα. Και αν ο Ιησούς ήταν από άλλο πατέρα, τότε δεν ήταν Υιός του Θεού, όπως ο Ίδιος ισχυρίστηκε (Ιωάν.ι:36).
 
Αυτό θα σήμαινε ότι ο Ιησούς ήταν ψεύτης, ή ότι συνελήφθη από μια πανούργα και πονηρή μητέρα. Αν το δεύτερο είναι αλήθεια, τότε η Μαριάμ θα πρέπει να έμεινε ψυχρή και απαθής, ενώ έβλεπε το Γιο της να βασανίζεται μέχρι θανάτου, εξαιτίας του ψεύδους της (Ιωάν.ιθ:7). Αν ο Ιησούς δεν ήταν ο Υιός του Θεού, θα μπορούσε η Μαριάμ να είχε πάει και να καταγγείλει ότι αυτό ήταν ένας μύθος, ένα ψέμα, για το οποίο ο Χριστός σταυρώθηκε.
 
Θα μπορούσε να είχε πει: Περιμένετε! Ο Ιησούς δεν είναι ένοχος βλαστήμιας που είπε ότι είναι Υιός του Θεού. Έπεσε θύμα ψεύδους και απάτης. Δεν μπορούσε να ξέρει ποιος είναι ο πατέρας του,  κι εγώ τον δίδαξα ψευδώς ότι ο Θεός είναι ο πατέρας του. Είμαι μια μοιχαλίδα, και θα σας πω ποιος είναι ο πραγματικός πατέρας. Ελευθερώστε τον και λιθοβολήστε εμένα, το φταίξιμο είναι δικό μου!
 
Θα πουν όμως ορισμένοι: Δηλαδή ο Χριστός εξαπατήθηκε από μια πονηρή και κακή μητέρα; Όχι βέβαια, δεν είναι έτσι! Όλη η Γραφή είναι άκρως αντίθετη με μια τέτοια αντίληψη.
 
Η τιμωρία για την μοιχεία ήταν ο λιθοβολισμός. Δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι μια ένοχη νεαρή γυναίκα θα διέφευγε το κουτσομπολιό και τα κακά λόγια με το να φύγει από την ιδιαίτερη πατρίδα της και να πάει στην εξαδέλφη της, που ήταν κόρη ιερέα, που ήταν ο μόνος που μπορούσε να απαγγείλει αυτή την τιμωρία του λιθοβολισμού. Και όμως, αυτό ακριβώς έκανε η Μαριάμ. (Λουκ.α:39-40).
 
Ο Ιωσήφ ήδη είχε αρχίσει τις διαδικασίες για το διαζύγιο (Ματθ.α:19).
 
Καμιά γυναίκα δεν μπορούσε με κανένα τρόπο να πείσει τον άνδρα της ότι ήταν έγκυος χωρίς να συνευρεθεί με άνδρα. Τέτοιο πράγμα δεν είχε γίνει ποτέ, ήταν πρωτάκουστο. Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι ένας άγγελος του είπε στον ύπνο του, ότι η γυναίκα του Μαριάμ ευρέθη έγκυος εκ Πνεύματος Αγίου. Μόνο αυτή η υπερφυσική φανέρωση του αγγέλου μπορούσε να τον πείσει (Ματθ.α:20). Αντί ο Ιωσήφ και η Μαριάμ να χωρίσουν, η Μαριάμ επισκέφθηκε την Ελισάβετ, τη γυναίκα του Ζαχαρία. Δεν φαινόταν, ούτε αισθανόταν ένοχη, και οπωσδήποτε μια νεαρή γυναίκα, που είναι ένοχη για μοιχεία, δεν πρόκειται να πάει και να προσπαθήσει να πείσει έναν ιερέα ότι δεν είχε σχέσεις με άλλον άνδρα. Αντίθετα όμως είπε:
 
Λουκ.α:46-49 «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο, και το πνεύμα μου εις τον θεόν τον σωτήρα μου' διότι επέβλεψε επί την της δούλης αυτού επειδή ιδού, από του νύν θέλουσι. με μακαρίζει πάσαι αι γενεαί διότι έκαμεν εις εμέ μεγαλεία ο Δυνατός, και άγιον το όνομα αυτού».
 
Και ποια ήταν η στάση της Ελισάβετ όταν είδε την Μαριάμ έγκυο; Δεν είπε: «Μαριάμ, τι είναι αυτό που έκανες; Γιατί ήρθες εδώ; Σώσε τη ζωή σου» Αντίθετα της είπε:
 
Λουκ.α:42-43  ....Ευλογημένη σύ εν γυναιξί, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου.Και πόθεν μοί τούτο, να έλθη η μήτηρ του Κυρίου μου προς με;
 
Η Ελισάβετ είπε αυτά τα λόγια εμπνευσμένη από το Πνεύμα το Άγιο (Λουκ.α:41). Ακόμη και ο Αρχιερέας επλήσθη Πνεύματος Αγίου και προφήτευσε ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός εν σαρκί (Λουκ.α:67-75).
 
Όσο αφορά στον Ιησού, μήπως εξαπατήθηκε από τα ψεύδη της μητέρας Του, ισχυριζόμενος ότι ήταν ευγενής διδάσκαλος; Οπωσδήποτε όχι. Ο Ιησούς προχώρησε πέραν των όσων Τον δίδαξε η μητέρα Του, και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι ο Θεός εν σαρκί, όπως οι Γραφές διδάσκουν (Ματθ.α:21,23  Β' Κορ.δ:6 ε:19), ή να θεωρηθεί ότι ήταν ένας φανατικός ψευδοπροφήτης. Αν θεωρηθεί ότι ήταν φανατικός, τότε ήταν παράλογος, και κατά συνέπεια δεν είναι δάσκαλος της αλήθειας. Αν ήταν ψεύτης, τότε ήταν ο χειρότερος από όλους, γιατί έκανε πλήθη να ακολουθήσουν κάτι το φανταστικό και απατηλό. Πράγματι αν ήταν απατεώνας και λαοπλάνος, έκανε χιλιάδες να πεθάνουν για μια ψεύτικη και απατηλή αιτία. Και σήμερα εκατομμύρια ανθρώπων περιμένουν την επιστροφή Του.
 
Ακούστε με προσοχή τα λόγια αυτού του Ενός, του Ιησού, ο οποίος για πολλούς θεωρείται ότι ήταν απλά ένας άνθρωπος, και ο πιο ευγενικός και πράος άνθρωπος του κόσμου, ο πιο άγιος και ο πιο αξιοσέβαστος δάσκαλος της αλήθειας:
 
Ματθ.ιη:20 Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν τω μέσω αυτών.
 
Ιωάν.ε:21 Επειδή καθώς ο Πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο Υιός ούστινας θέλει ζωοποιεί.
 
Ιωάν.ι:18 Ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλ' εγώ βάλλω αυτήν απ' εμαυτού· εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν, και εξουσίαν έχω πάλιν να λάβω αυτήν· ταύτην την εντολήν έλαβον παρά του Πατρός μου.
 
Ματθ.κη:18 «Και προσελθών ο Ιησούς, ελάλησε προς αυτούς, λέγων· Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης»
 
Ιωάν.ι:36 «εκείνον, τον οποίον ο Πατήρ ηγίασε και απέστειλεν εις τον κόσμον, σεις λέγετε ότι βλασφημείς, διότι είπον, Υιός του Θεού είμαι;»
 
Ιωάν.ι:38 «αλλ' εάν κάμνω, αν και εις εμέ δεν πιστεύητε, πιστεύσατε εις τα έργα, διά να γνωρίσητε και πιστεύσητε ότι ο Πατήρ είναι εν εμοί και εγώ εν αυτώ»
 
Ιωάν.ιδ:6 «Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού»
 
Ιωάν.ιδ:18-21 «Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς· έρχομαι προς εσάς. Έτι ολίγον και ο κόσμος πλέον δεν με βλέπει, σεις όμως με βλέπετε, διότι εγώ ζω και σεις θέλετε ζη. Εν εκείνη τη ημέρα σεις θέλετε γνωρίσει, ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί μου και σεις εν εμοί και εγώ εν υμίν. Ο έχων τας εντολάς μου και φυλάττων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με· ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθή υπό του Πατρός μου, και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμαυτόν εις αυτόν»
 
Ιωάν.ις:7 «Εγώ όμως την αλήθειαν σας λέγω· συμφέρει εις εσάς να απέλθω εγώ. Διότι εάν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς· αλλ' αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς»
 
Ιωάν.ις:27 «διότι αυτός ο Πατήρ σας αγαπά, επειδή σεις ηγαπήσατε εμέ και επιστεύσατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον»
 
Ιωάν.ιη:36-37 «Απεκρίθη ο Ιησούς· Η βασιλεία η εμή δεν είναι εκ του κόσμου τούτου· εάν η βασιλεία η εμή ήτο εκ του κόσμου τούτου, οι υπηρέται μου ήθελον αγωνίζεσθαι, διά να μη παραδωθώ εις τους Ιουδαίους· τώρα δε η βασιλεία η εμή δεν είναι εντεύθεν. Και ο Πιλάτος είπε προς αυτόν· Λοιπόν βασιλεύς είσαι συ; Απεκρίθη ο Ιησούς· Συ λέγεις ότι βασιλεύς είμαι εγώ. Εγώ διά τούτο εγεννήθην και διά τούτο ήλθον εις τον κόσμον, διά να μαρτυρήσω εις την αλήθειαν. Πας όστις είναι εκ της αληθείας ακούει την φωνήν μου»
 
Μάρκ.ις:17,18 «Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, Εν τω ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια· θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας· όφεις θέλουσι πιάνει· και εάν θανάσιμόν τι πίωσι, δεν θέλει βλάψει αυτούς· επί αρρώστους θέλουσιν επιθέσει τας χείρας, και θέλουσιν ιατρεύεσθαι»
 
Η ζωή του Ιησού ήταν υποδειγματική. Δεν είχε ίχνος υποκρισίας. Δεν έκανε την παραμικρή προσπάθεια να συγκεντρώσει ανθρώπους γύρω Του και να έχει εξουσία πάνω στη γη. Ήταν ταπεινός, ευθύς, ειλικρινής, ευγενικός, πράος, θαρραλέος.
 
Δεν ανησύχησε ποτέ για την υγεία Του και, την προσωπική Του ευημερία.
 
Η διδασκαλία του Χριστού έχει επηρεάσει και αλλάξει τη ζωή πάρα πολλών ανθρώπων δια μέσου των αιώνων, και τους έχει κάνει ταπεινούς και άγιους. Επίσης η διδασκαλία του Ιησού έχει απαλλάξει την κοινωνία από την κυριαρχία του μίσους και του φθόνου, την βαναυσότητα, την καταπίεση και την απληστία. Εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων ανά τους αιώνες Τον έχουν πιστέψει σαν τον Υιό του Θεού.
 
Ο Σκεπτικισμός δεν προσφέρει καμιά απόδειξη σχετικά με το ποιος ήταν ο Ιησούς, τι έκανε και τί είπε, εκτός από το λόγο του Θεού. Ο Σκεπτικισμός δεν ζυγίζει τίποτα στην κλίμακα των αξιών. Δεν έχει κανένα επιχείρημα που να μπορεί να σταθεί. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ευφυΐα ή γεγονότα για να αμφιβάλλει κανείς. Τα γεγονότα στηρίζουν και αποδεικνύουν την αφήγηση της Βίβλου.
 
Ο ισχυρισμός ότι ο Ιησούς ήταν απλά ένας καλός άνθρωπος και ειλικρινής δάσκαλος της αλήθειας, γιος απλών, ταπεινών και πτωχών ανθρώπων, είναι εντελώς ασυμβίβαστος με την αλήθεια, την ιστορία, και την μετέπειτα επιρροή που είχε πάνω στην κοινωνία η προσωπικότητα του Ιησού, ώστε δεν αξίζει ούτε καν να ασχοληθούμε με αυτόν, εκτός από το να πούμε ότι πρόκειται για παράλογη και κακόβουλη πλύση εγκεφάλου.
 
Όχι, ο Ιησούς δεν ήταν απλώς ένας καλός άνθρωπος! Ήταν Ο Θεός που φανερώθηκε εν σαρκί, και γεννήθηκε σαν άνθρωπος από την παρθένο Μαρία. Ήταν και Υιός του Θεού και υιός του ανθρώπου.
 
Ησ.ζ:14 «Διά τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει υιόν, και θέλει καλεσθή το όνομα αυτού Εμμανουήλ»
 
Ματθ.α:18-23 Του δε Ιησού Χριστού η γέννησις ούτως ήτο. Αφού ηρραβωνίσθη η μήτηρ αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ, πριν συνέλθωσιν, ευρέθη εν γαστρί έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής, δίκαιος ων και μη θέλων να θεατρίση αυτήν, ηθέλησε να απολύση αυτήν κρυφίως. Ενώ δε αυτός διελογίσθη ταύτα, ιδού, άγγελος Κυρίου εφάνη κατ' όναρ εις αυτόν, λέγων· Ιωσήφ, υιέ του Δαβίδ, μη φοβηθής να παραλάβης Μαριάμ την γυναίκα σου· διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου. Θέλει δε γεννήσει υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν· διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Τούτο δε όλον έγεινε διά να πληρωθή το ρηθέν υπό του Κυρίου διά του προφήτου, λέγοντος· Ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει υιόν, και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι, Μεθ' ημών ο Θεός.
 
Ησ.θ:6 Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς· και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού· και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης.