Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Παλιά Αθήνα


Στην φωτογραφία (4 Φεβρουαρίου 1904) βλέπουμε την στάθμευση του Ιππήλατου τραμ  στην οδό Γ ΄Σεπτεμβρίου.  Πάντως πολλοί αθηναίοι επειδή οι αποστάσεις στην  Αθήνα  ήταν μικρές <<το έκοβαν με τα πόδια>> όπως συνήθιζαν να λένε. Και επειδή όταν έβρεχε κόλλαγε στα παπούτσια τους λάσπη έλεγαν  <<έκοψα λάσπη>>.  Από τον καιρό αυτό καθιερώθηκε η έκφραση που την λέμε μέχρι σήμερα όταν θέλουμε να πούμε ότι απομακρυνόμαστε γρήγορα από κάτι.

                                                              (Φωτογραφία : Ελληνικό λογοτεχνικό και ιστορικό αρχείο)