Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Ελεγχος των συναλλαγών μέσω της κατάργησης του χρήματος σε πραγματική μορφή

Από τον επόμενο μήνα, η Danske Bank θα καταργήσει οριστικά τις συναλλαγές με μετρητά.


Για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής θα ήταν πολύ χρήσιμο ένα σύστημα πληρωμών με άμεση ενημέρωση και παρακράτηση του φόρου σε κάποιο κεντρικό σύστημα της εφορίας, έτσι ώστε να καταργηθεί η χρήση των χειροπιαστών χρημάτων.

Οι αντικαταστάτες του πραγματικού χρήματος είναι οι κλασικές πιστωτικές κάρτες, αλλά και οι νεότερες τεχνολογίες πληρωμής μέσω NFC chip από τα smartphones/tablets. 

 Η Σουηδία ίσως θα είναι πολύ σύντομα η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα καταργήσει το χρήμα, αφού με τον παραδοσιακό τρόπο γίνονται μόλις το 3% των συναλλαγών εντός της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα από τον επόμενο μήνα, η Danske Bank θα καταργήσει οριστικά τις συναλλαγές με μετρητά, μετά από απαίτηση των καταναλωτών της, βάζοντας τέλος στα ATM και την ανάληψη χρημάτων από τα ταμεία της.

Σήμερα στη Σουηδία τα μετρητά χρησιμοποιούνται μόνο από τους γηραιότερους για μικρές συναλλαγές.

lifo.gr