Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

ΕΡΩΤ/ΑΠΑΝΤ. - Έσχατες μέρες και ψευδοπροφήτες

ΕΡΩΤΗΣΗ:Πώς μπορείτε να λέτε ότι κάποιοι φημισμένοι κήρυκες δεν είναι απ' το Θεό; Δεν βλέπετε τις χιλιάδες ανθρώπων που έχουν φέρει στο Χριστό; Χωρίς αμφιβολία κι αυτοί έχουν τα λάθη τους, όπως άλλωστε κι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι πραγματικά μεγάλοι άντρες, χρισμένοι απ' το Θεό, και δεν αρμόζει σε απλούς θνητούς όπως εμάς να κάνουμε κριτική σ' αυτούς τους μεγάλους προφήτες του Θεού. Ας μην ξεχνάμε τον Ψαλμ.ρε:15 όπου ο Θεός λέει να μην αγγίζουμε τους κεχρισμένους Του.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν είναι παράξενο, ότι η Βίβλος πουθενά δεν λέει ότι στις έσχατες μέρες θα σηκωθούν κάποιοι ιδιαίτεροι προφήτες του Θεού, τους οποίους πρέπει ν' ακολουθήσουμε;

Αντίθετα ο Ιησούς μας προειδοποιεί «Και πολλοί ψευδοπροφήται θέλουσιν εγερθή, και πλανήσει πολλούς» (Ματθ.κδ:11) και ο Παύλος είπε «Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες  θέλουσι προκόψει εις το χείρον, πλανώντες και πλανώμενοι» (Β' Τιμ.γ:13).

Αυτοί οι αυτοδιοριζόμενοι και αυτοεξυψούμενοι «σούπερ σταρς» λάμπουν σαν κομήτες στον ουρανό και μετά βυθίζονται στη λήθη. Η αληθινή εκκλησία του Θεού δεν εξαπατάται απ' αυτούς. Μερικοί έχουν πεθάνει με αισχρό θάνατο, εκτεθειμένοι σε φοβερές κατηγορίες. Όσοι τους ακολουθούσαν έχουν σκορπίσει στους τέσσερις ανέμους αφού κατάλαβαν, βγήκαν απ' την πλάνη τους και αηδίασαν ό,τι έχει να κάνει με θρησκεία.

'Αλλοι έχουν αποθεωθεί ακόμα και μετά το θάνατό τους και οι πλανεμένοι ακόλουθοί τους τσακώνονται σαν τους σκύλους με τις γάτες. 'Αλλοι σηκώνονται, πετάνε για λίγο ψηλά και μετά επανέρχονται στο ίδιο αισχρό τέλος.

Κάποιος μπορεί να ρωτήσει: «Καλά, τι κακό υπάρχει στο να ακολουθείς ένα αφιερωμένο πνευματικό ηγέτη; Αν κάνει σημεία και θαύματα, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απ' το Θεό».

Κάτι που όλοι αυτοί οι «σούπερ σταρς» αγαπάνε πάρα πολύ να αναφέρονται, για να υποστηρίξουν τη διακονία τους, είναι ένα κομμάτι απ' τα λόγια του Νικόδημου στο Ιωαν.γ:2 «Ουδείς δύναται να κάμνη τα σημεία ταύτα...αν δεν είναι ο Θεός μετ' αυτού».

Είναι αλήθεια ότι ο Νικόδημος είπε αυτά τα λόγια. Όμως, κατά πρώτο, τα είπε αναφερόμενος στον Ιησού κι όχι σε κάποιο απλό θνητό και κατά δεύτερο, δεν ξέρουμε αν ο Νικόδημος ήταν σωσμένος. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε διδασκαλία στα λόγια κάποιου που δεν έχει το 'Αγιο Πνεύμα. Τα θαύματα από μόνα τους δεν είναι απόδειξη θείας χάρης (Ματθ.ζ:22-23).

Σήμερα δοκιμαζόμαστε στη θέα πολλών αυτοεξυψούμενων «αποστόλων» και «προφητών», ανθρώπων με διεφθαρμένο νου που «εισχωρούσιν εις τας οικίας» (συχνά μέσω ραδιοφώνου και τηλεόρασης) και «αιχμαλωτίζουσι τα γυναικάρια τα πεφορτισμένα αμαρτίας» (Β'Τιμ.γ:6,8).

Αυτοί οι ψευδοπροφήτες δεν φανερώνονται ότι είναι τέτοιοι. Έρχονται με πραότητα, είναι ευγενικοί, ντυμένοι σαν πρόβατα, αλλά ο Ιησούς είπε ότι «έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες» (Ματθ.ζ:15).

'Αλλη μία προειδοποίηση του Ιησού που αναφέρεται στους έσχατους καιρούς είναι ότι «θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται, και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Ματθ.κδ:24).

Ο απόστολος Πέτρος κάτω απ' την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος έγραψε γι' αυτούς τους απατεώνες «Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήται μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσιν είσθαι ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες θέλουσι παρεισάξει αιρέσεις απωλείας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς Δεσπότην, επισύροντες εις εαυτούς ταχείαν απώλειαν. Και πολλοί θέλουσιν εξακολουθήσει εις τας απωλείας αυτών, διά τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλασφημηθή. Και διά πλεονεξίαν θέλουσι σας εμπορευθή με πλαστούς λόγους των οποίων η καταδίκη έκπαλαι δεν μένει αργή, και η απώλεια αυτών δεν νυστάζει» (Β' Πετρ.β:1-3).

Πλεονεξία; Χρήματα; Ναι, πολλοί είναι ήδη εκατομμυριούχοι!

Ίσως η πιο αποκαλυπτική και δηκτική καταγγελία είναι αυτή που ο απόστολος Παύλος έγραψε δια Πνεύματος Αγίου «Διότι οι τοιούτοι είναι ψευδαπόστολοι, εργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εις αποστόλους Χριστού. Και ουδέν θαυμαστόν διότι αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Δεν είναι λοιπόν μέγα αν και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζωνται εις διακόνους δικαιοσύνης των οποίων το τέλος θέλει είσθαι κατά τα έργα αυτών» (Β' Κορ.ια:13-15).

Αυτοί που ψεύτικα υψώνουν τους εαυτούς τους σαν υπεράγιους με πολλά υπερφυσικά χαρίσματα, που φανερώνονται σαν «άγγελοι φωτός» μπορεί να είναι πιο διεφθαρμένοι και χαμερπείς απ' τους απατεώνες, γιατί υποκινούνται απ' το διάβολο.

Ο Παύλος είπε: «Αλλά και εάν ημείς, ή άγγελος εξ ουρανού σας κηρύττει άλλο ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίον σας εκηρύξαμεν, ας είναι ανάθεμα» (Γαλ.α:8).

Όταν κανείς επισείει την προσοχή για τις ψευδοδιδασκαλίες αυτών των ψευδοπροφητών, κατά κανόνα η απάντηση των πλανεμένων ακολούθων τους είναι, «Καλλίτερα να μην αγγίζεις τους κεχρισμένους του Θεού. Κοίτα τα θαύματα που κάνουν και τις χιλιάδες που σώζονται».

Αν και οι περισσότεροι απ' αυτές τις «χιλιάδες» ποτέ δεν έχουν σωθεί, απλά είναι κι αυτοί εξαπατημένοι. Αν οι άνθρωποι δεν κηρύττουν την αλήθεια, τότε είναι ανάθεμα, λέγει το Πνεύμα το 'Αγιο!

Είναι πολύ επικίνδυνο ν' ακολουθείς κάποιο πρόσωπο, να οδηγείσαι από κάποιον που ισχυρίζεται ότι έχει κάποια υπέρ χαρίσματα. Προτιμώ να είμαι ένας ταπεινός άγιος μέσα σε μια ταπεινή εκκλησία που υψώνει τον Ιησού και κηρύττει την αλήθεια, παρά να παρασυρθώ στον τρομερό ανεμοστρόβιλο της απάτης των τελευταίων καιρών ακολουθώντας κάποιον θεοειδή ηγέτη, ο οποίος τελικά, όπως όλοι οι άλλοι, θα πέσει κάτω σαν ένα τίποτα. Ο Θεός δεν εμπαίζεται, ούτε δίνει τη δόξα Του σε άλλον!

Ακολουθώντας ένα θαυματοποιό ψευδοπροφήτη σήμερα, ετοιμάζεσαι ν' ακολουθήσεις και τον θαυματοποιό άνθρωπο της αμαρτίας, τον Αντίχριστο, όταν εμφανιστεί στο προσκήνιο.

Κλείνοντας, ας προσέξουμε να μην αφήσουμε αυτή την προειδοποίηση που διδάσκεται τόσο δυνατά μέσα στις Γραφές, να μας εμποδίσει ή να μας αποτρέψει απ' το να χαρούμε την δυναμική, υπερφυσική κίνηση του Πνεύματος του Θεού με θαύματα και τεράστια ανάμεσά μας.

Ο Θεός είναι Θεός θαυμάτων και δεν χρειάζεται να φοβηθούμε ν' αγωνιζόμαστε για την δυναμική φανέρωση της παρουσίας του Θεού, επειδή απλά κάποιοι ψευδοπροφήτες οικειοποιούνται και εμπορεύονται αυτά τα πράγματα. Ούτε όμως να παρασυρθούμε από προσωπολατρίες, που είναι απ' τις πιο πανούργες επινοήσεις του Σατανά για να εξαπατήσει το λαό του Θεού.-