Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

ΒΑΠΤΙΣΜΑ1.        Στο όνομα του Πατρός, του Υιού, και του Αγ. Πνεύματος;

ή

2.         Στο όνομα του Ιησού Χριστού;


ΠΩΣ ΒΑΠΤΙΖΑΝ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;

Παρακάτω κατατάσσονται σε δύο στήλες οι γραφές που οι απόστολοι δίδαξαν ή εφάρμοσαν το Βάπτισμα στο νερό:

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΕΒΡΑΙΟΙ Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών Πράξ.β:38
ΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ - Βαπτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Πράξ.η:16
ΕΘΝΙΚΟΙ - Ο Πέτρος τους διέταξε να βα­πτιστούν στο όνομα του Κυρίου. Πράξ.ι:48

ΣΤΗΝ ΕΦΕΣΟ - Ξαναβαπτίστηκαν από τον Παύλο στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Πραξ.ιθ:5

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΔΙΔΑΞΕ - Δεν υπάρχει άλλο ό­νομα με το οποίο πρέπει να σωθούμε. Πραξ.δ:12

Ο ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΔΑΞΕ - Ό,τι και να κάνετε, κάνετε τα όλα στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Κολ.γ:17

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ, ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Το εδάφιο Ματθ.κη:19- η μοναδική Βιβλική πηγή για το τριαδικό βάπτισμα - ήταν μια εντολή του Ιησού να βαπτίζουν μ' ένα ΟΝΟΜΑ.
Οι απόστολοι δεν επαναλάμ­βαναν κατά λέξη την εντολή, αλλά υπάκουσαν σ' αυτήν καθώς φαίνεται στις παραπάνω γραφές. Αφού «Πατήρ», «Υιός», και «Άγιο Πνεύμα» είναι τίτλοι των εκδηλώσεων του Παντοδύναμου Θεού, οι απόστολοι κατάλαβαν πως το ΣΩΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑ είναι ΙΗΣΟΥΣ!
Τολμά κανείς να πει ότι οι απόστολοι παράκουσαν τον Κύριο ή ότι παρέλειψαν να βαπτίζουν με το σωστό τρόπο;
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ, ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΝΑ ΠΡΟΦΕΡΕ­ΤΑΙ Η ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ ΒΑΠΤΙΖΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ;
Για την απάντηση στο ερώ­τημα αυτό, διάβασε Πραξ.ιε:17 και Ιάκ.β:7.
Στον πρώτο αιώνα, οι Χριστιανοί καλούσαν η επικαλούταν το όνομα του Ιησού πάνω στους πιστούς κατά το βάπτισμα (Πράξ.κβ:16).
Εάν, όπως λένε μερικοί, «το όνομα του Ιησού σημαίνει η εξουσία του Ιησού», τότε ακόμα πιο πολύ θα έπρεπε το ΟΝΟΜΑ παρά οι τίτλοι (Πατήρ, Υιός, Αγ. Πνεύμα) να επικαλείται κατά το βάπτισμα.
Διάβασε κατά Ματθ.κη:18, Πραξ.δ:12, και Κολ.β:9.
Στον Ιούδα 3 υπάρχει μια παραίνεση να «αγωνίζεσθε διά τήν πίστην, ή οποία μιά γιά πάντα παραδώθηκε είς τούς αγίους».
Διάβασε επίσης  Γαλ.α:8-9. Και τότε και σήμερα, δεν υπάρχει «διαφορετικόν εύαγγέλιον». Θα τολμούσε κανείς ν’ αλλάξει ό,τι καθιέρωσαν ο Χριστός και οι απόστολοι Του;ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Πως ερμήνευσε η πρώτη εκκλησία την εντολή του Χριστού στο Ματθ. κη:19;
Βρίσκουμε τέσσερεις αναφορές στη Βίβλο – Πράξ.β:38, η:16, ι:48, και ιθ:5 -που απαντούν σ' αυτό το ερώτημα. Εάν η Αγία Γραφή δεν αρκεί, παρακαλούμε να εξετάσεις τις πηγές των μορφωμένων μελετητών και ιστορικών.
Γ.Ζ. Κωνσταντινίδη, Νέο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό της Αγ. Γραφής (σελ. 128) - «Οι βαπτισθέντες υπό του Ιωάννου υποχρεώνονταν υπό των αποστόλων να αναβαπτίζονται «εις το όνομα του Κυρίου Ιησού».

Britannica Encyclopedia of Religion, 11η έκδοση, τομ. 3, σελ. 365 - «Στό βάπτισμα το όνομα του Ιησού Χριστού αντικαταστήθηκε από τις λέξεις Πατήρ, Υιός, και Αγ. Πνεύμα στο 2ο  αιώνα.

Canney Encyclopedia of Religion, σελ. 53 - «Η πρώτη εκκλησία βάπτιζε στο όνομα του Κυρίου Ιησού έως το 2ο  αιώνα».

Hastings Encyclopedia of Religion, τομ. 2 - «Το χριστιανικό βάπτισμα εφαρμοζόταν χρησιμοποιώντας τις λέξεις, είς τό όνομα του Ιησού;» (σελ. 377) «Το βάπτισμα γινόταν πάντα στο όνομα του Ιησού έως την εποχή του Ιουστίνου του Μάρτυρα», (σελ. 389).

Catholic Encyclopedia, Τομ. 2, σελ. 263 - Οι συγγραφείς εδώ αναγνωρίζουν ότι ο τρόπος του βαπτίσματος μεταβλήθηκε από την Καθολική Εκκλησία.

SchaffHerzog Religious Encyclopedia, τομ. 1ος, σελ. 435 – Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Hastings Dictionary of Bible, σελ. 88 - «Πρέπει να παραδεχθεί ότι το τριπλούν όνομα στο Ματθ.κη:19 δε φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε από την πρώτη εκκλησία, αλλά μάλλον το όνομα του Ιησού, του Ιησού Χριστού, ή του Κυρίου Ιησού».