Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Το μυστικό βρίσκεται στην υγεία!Το πρόβλημα της εκκλησίας του 21ου αιώνα δεν θα είναι η αύξηση μα η υγεία της, κι αυτό θα πρέπει να είναι η κύρια ανησυχία. Η Καινή Διαθήκη λέει πολλά για την υγεία της εκκλησίας. Ας δούμε μία μόνο περικοπή:

«Παν το σώμα συναρμολογούμενον και συνδεόμενον διά πάσης συναφείας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργειαν ενός εκάστου μέρους κάμνει την αύξησιν του σώματος προς οικοδομήν εαυτού εν αγάπη» (Εφεσ. δ:16).

Το κλειδί για την αύξηση της εκκλησίας είναι η υγεία της. Όλα τα ζωντανά είδη αυξάνονται όταν είναι υγιή. Δεν είναι απαραίτητο να τα πιέσετε να αυξηθούν—αυτό θα γίνει φυσιολογικά αν έχουν υγεία.


Η ΑΥΞΗΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

Δεν χρειάστηκε να πιέσετε τα παιδιά σας να μεγαλώσουν. Θα πρέπει όμως να φροντίζετε να μην υπάρχουν εμπόδια, όπως φτωχή διατροφή ή βλαβερό περιβάλλον, και η αύξηση θα γίνει αυτόματα. Εάν όμως βλέπατε τα παιδιά σας να μην μεγαλώνουν, θα σκεφτόσασταν ότι υπάρχει κάτι σοβαρό και θα κάνατε οτιδήποτε για ν’ ανακαλύψετε την αιτία, πιθανότατα κάποια ασθένεια, και να τη διορθώσετε.

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Όλο το σύμπαν βασίζεται στην αρχή της ισορροπίας. Η γη ισορροπήθηκε στον άξονά της από το Θεό τέλεια, έτσι ώστε να υποστηρίζει τη ζωή. Η φύση είναι συλλογή οικοσυστημάτων που ισορροπούν το ένα με το άλλο, ενώ η πιο μικροσκοπική παραλλαγή στο οικοσύστημα δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Το ίδιο ισχύει και στην τροφική αλυσίδα, και στην αρχιτεκτονική – τα κτίρια πρέπει να ισορροπηθούν διαφορετικά θα καταρρεύσουν. Έτσι, και η εκκλησία, αν δεν είναι ισορροπημένη, θα καταρρεύσει. Η θεραπεία βρίσκεται στην αποκατάσταση αυτής της ισορροπίας στο σώμα της εκκλησίας.

Η ισορροπία είναι το μυστικό της υγείας των εκκλησιών! Το σώμα μας έχει διάφορα συστήματα (κυκλοφορικό, αναπνευστικό, πεπτικό κ.λ.π.). Όταν αυτά βρίσκονται σε ισορροπία, εξασφαλίζεται η υγεία. Αν όμως το σώμα χάσει την εσωτερική του ισορροπία, αυτό το ονομάζουμε ασθένεια.

Το ίδιο ισχύει και στην εκκλησία. Καθώς πρόκειται για ζωντανό οργανισμό, είναι φυσικό να αυξάνεται. Η εκκλησία είναι σώμα και όχι επιχείρηση, είναι οργανισμός και όχι οργάνωση και αν μια εκκλησία δεν αυξάνεται, τότε πεθαίνει.

ΠΕΝΤΕ ΣΚΟΠΟΙ

Τι λέει γι’ αυτό η Γραφή; Η υγεία της εκκλησίας έχει πέντε φάσεις:

Μπορεί να:

·          θερμαίνεται με την κοινωνία,
·          ριζώνει με τη μαθητεία,
·          δυναμώνει με τη λατρεία,
·          πλαταίνει με τη διακονία
·          μεγαλώνει με τον ευαγγελισμό.

Αυτοί οι πέντε σκοποί προσδιορίστηκαν από τον Κύριο Ιησού με την Μεγάλη Εντολή και τη Μεγάλη Αποστολή, εξηγούνται από τον απόστολο Παύλο στο Εφες.δ, περιγράφτηκαν στην προσευχή του Ιησού για την εκκλησία στο κεφάλαιο ιζ του Ιωάννη, και εφαρμόστηκαν αρχικά από την πρώτη εκκλησία στην Ιερουσαλήμ.

Στις Πράξεις βλέπουμε και τις πέντε αυτές φάσεις: Οι πιστοί «ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάσει του άρτου και εν ταις προσευχαίς». Με άλλα λόγια είχαν κοινωνία μεταξύ τους, λάτρευαν τον Κύριο, διδάσκονταν και κήρυτταν (β:42-47, δ:20). Σαν επακόλουθο, διαβάζουμε: «Ο Κύριος προσέθετε καθ’ ημέραν εις την εκκλησίαν τους σωζομένους».

Η αύξηση είναι το φυσικό αποτέλεσμα μιας υγιούς εκκλησίας. Όμως η υγεία της εκκλησίας μπορεί να υπάρξει μόνο όταν το μήνυμά μας είναι βιβλικό και η αποστολή μας ισορροπημένη. Καθένας από τους πέντε σκοπούς της εκκλησίας της Καινής Διαθήκης πρέπει να είναι σε ισορροπία με τους άλλους για να υπάρχει υγεία.

Αλλά πρέπει να προσέξουμε το εξής: Επειδή είμαστε ατελή όντα, η ισορροπία σε μια εκκλησία δεν έρχεται αυτόματα. Στην πραγματικότητα, πρέπει συνεχώς να διορθώνουμε τη δυσαναλογία! Η ανθρώπινη φύση δίνει υπερβολική έμφαση στην πτυχή ή το σκοπό της εκκλησίας που μας αρέσει περισσότερο.

Οι περισσότερες εκκλησίες του ευαγγελίου τηρούν κατά κάποιο τρόπο τους πέντε αυτούς σκοπούς. Το κακό ωστόσο είναι ότι δεν το κάνουν ισόρροπα. Μια εκκλησία μπορεί να έχει καλή κοινωνία, όμως να μην ενδιαφέρεται για τον ευαγγελισμό. Άλλη μπορεί να είναι θερμή στη λατρεία, όμως αδιάφορη για τη μαθητεία. Άλλη μπορεί να κάνει τα πάντα για τον ευαγγελισμό, όμως να είναι αδύνατη στη λατρεία κ.ο.κ.

ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ;

Είναι η φυσική τάση να υπερτονίζουμε εκείνη την πτυχή που μας αρέσει περισσότερο, παραμελώντας τις άλλες, που εκτιμούμε λιγότερο. Αν όμως η εκκλησία εστιάζει ισόρροπα και στους πέντε σκοπούς, τότε θα είναι μια υγιής εκκλησία που σίγουρα θ’ αναπτυχθεί και σε ποιότητα και σε ποσότητα!