Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

ΙΣΤΟΡΙΑ - Μια άλλη άποψη


Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΙΩΝ

Έχουμε εξετάσει την ιστορία της Βαβυλώνας, της Μηδοπερσίας, της Ελλάδας και της Ρώμης. Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία κυβερνάται από δέκα βασιλιάδες. Ο σίδηρος δεν μπορεί ν’ αναμιχθεί με τον πηλό. Η αυτοκρατορική δύναμη αμφισβητείται απ’ τις δημοκρατικές επιθυμίες του λαού. Ακολουθεί πάλη και οχλαγωγία. Μέσα στη Ρώμη αναπτύσσεται μια δύναμη που υποτάσσει τρεις απ’ αυτούς τους βασιλιάδες. Ο λαός του Θεού υποφέρει. Ο Ιησούς επιστρέφει απ’ τον ουρανό και διαλύει το σύστημα του Αντίχριστου. Βασιλεύει πάνω σ’ όλη τη γη. Μαζί με τους αγίους Του καταλαμβάνουν την υποσχεθείσα γη (Δαν.ζ:23-27).

Δαν.β:35  Αυτό το εδάφιο φανερώνει την παγκοσμιότητα της βασιλεία του Ιησού πάνω σ’ όλη τη γη, όταν θα επιστρέψει στη Δεύτερη έλευση με τους αγίους Του.


Ψαλμ.β:6-8   μη:1-2  γ:4   κδ:3-6   πζ:1-3

Ιωήλ β:1 Μετά ο προφήτης μιλάει για μια φοβερή περίοδο ταραχής και καλεί το λαό του Θεού σε νηστεία και προσευχή. Αφού γίνει αυτό, έρχεται η υπόσχεση της απελευθέρωσης (β:23). Ακολουθεί η υπόσχεση της αποκατάστασης και της αφθονίας, καθώς ο Θεός εκχέει το Πνεύμα Του πάνω στο λαό Του. Στον Ιωήλ β:32 διακηρύσσεται ελευθερία στο όρος Σιών και στην Ιερουσαλήμ γι’ αυτούς που επικαλούνται το όνομα του Κυρίου.

Στον Ιωήλ γ. μιλάει για τα στρατεύματα των Εθνών που συγκεντρώνονται για ένα μεγάλο πόλεμο (γ:9-10). Αυτό ισχύει και για τις μέρες μας. Μερικά πολύ αδύνατα κράτη γίνονται ισχυρά, αψηφώντας τα μεγαλύτερα κράτη.

Τα έθνη μαζεύονται για πόλεμο στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Εκεί θα τους κρίνει ο Θεός (Ιωήλ γ:12).

Ιωήλ γ:16-17 Ποιος είναι ο βασιλιάς της Σιών; Ας διαβάσουμε Ησ.ξβ:11,12 και Ζαχ.θ:9, και ας προσέξουμε την περιγραφή του βασιλιά της Σιών. Είναι δίκαιος, πράος, σωτήρας και κάθεται πάνω σ’ ένα νέο γαϊδουράκι προς την Ιερουσαλήμ, φανερώνοντας έτσι την ταπείνωσή Του. Η θυγατέρα της Σιών διατάσσεται να φωνάξει και να χαρεί καθώς ο βασιλιάς μπαίνει στην Ιερουσαλήμ.

Ας γυρίσουμε τώρα στο Ματθ.κα:1-4. Πόσο όμορφα εκπληρώθηκε η προφητεία όταν ο Ιησούς μπήκε στην Ιερουσαλήμ! Πώς Τον δόξασε ο κόσμος! Μετά ακολούθησε ο καθαρισμός του ναού και η θεραπεία του τυφλού και χωλού.

Λίγες μέρες μετά την θριαμβευτική Του είσοδο, Τον μεταχειρίστηκαν τόσο άδικα, καταδικάστηκε και σταυρώθηκε από αμαρτωλούς ανθρώπους. Όμως αναστήθηκε απ’ τους νεκρούς, φανερώθηκε στους μαθητές Του, αναλήφθηκε στους ουρανούς κι έστειλε το Άγιο Πνεύμα στους δικούς Του την ημέρα της Πεντηκοστής.

Ο Ιησούς είναι Βασιλιάς στις καρδιές του λαού Του όπου κι αν βρίσκεται αυτός. Σύντομα θα επιστρέψει για να μαζέψει τους αγίους Του, να τους πάρει στον ουρανό και μετά θα επιστρέψει μαζί τους σ’ αυτή τη γη για να εγκαθιδρύσει μια βασιλεία δικαιοσύνης. Τότε, δεν θα υπάρχει θλίψη, θα σταματήσουν οι πόλεμοι και τα Έθνη θα γνωρίσουν «τας οδούς του Κυρίου». Αυτή η σκέψη ενθαρρύνει όλους όσους Τον περιμένουν! Ας ευχηθούμε πολλοί να βρουν ένα τόπο σωτηρίας τότε! Ματθ.κε:31-46  Ησ.β:1-4.