Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

ΙΣΤΟΡΙΑ - Μια άλλη άποψη

Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ

Όταν ο Ιησούς ήξερε ότι σύντομα θα έπρεπε να σταυρωθεί και να πεθάνει, ήθελε να παρηγορήσει τους μαθητές Του. Αν και θα αναστηνόταν, μπορούσε να παραμείνει μαζί τους όπως πριν, μόνο για λίγο. Οι μαθητές Του χρειαζόταν τώρα ιδιαίτερη βοήθεια.

Ο Ιησούς τους είπε για τα πολλά οικήματα που υπάρχουν στο σπίτι του Πατέρα Του. Τους υποσχέθηκε ακόμα ότι θα πάει για να τους ετοιμάσει τόπο εκεί, καθώς και ότι θα επιστρέψει για να τους παραλάβει στον Εαυτό Του (Ιωαν.ιδ:1-3).


Ο Ιησούς πρότρεψε αυτή τη μικρή ομάδα των μαθητών να κρατήσει τις εντολές Του γιατί έτσι θα έδειχναν την αγάπη τους. Τους υποσχέθηκε ότι ο Πατέρας θα έστελνε ένα άλλο Παράκλητο, το Πνεύμα της αλήθειας, για να μείνει μαζί τους για πάντα. Ο κόσμος δεν μπορούσε να λάβει αυτή την υπόσχεση, το Πνεύμα ήταν μόνο για τους πιστούς. Ιωαν.ιδ:15-18

Ακόμα ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του ν’ αγαπάνε ο ένας τον άλλο. Ο κόσμος θα τους μισούσε όπως μίσησε Αυτόν. Υποσχέθηκε ότι ο Παράκλητος θα μαρτυρούσε για τον Ιησού, αλλά κι αυτοί έπρεπε να μαρτυρούν (Ιωαν.ιε:26,27).

Είπε ότι όταν έλθει (ο Παράκλητος) θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Τους υποσχέθηκε ότι το Πνεύμα της αλήθειας, ο Παράκλητος, θα τους οδηγούσε σ’ όλη την αλήθεια και θα τους έδειχνε μελλοντικά πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν, ότι την ίδια στιγμή που το Πνεύμα ελέγχει περί αμαρτίας, την ίδια στιγμή οδηγεί και ενθαρρύνει το λαό του Θεού. Ο Ιησούς εξήγησε την ανάγκη που υπήρχε να φύγει, για να έρθει ο Παράκλητος (Ιωαν.ις:7-13).

Δεν πέρασε πολύς καιρός από τότε που ο Ιησούς είπε αυτά τα λόγια, όταν κακοί άνθρωποι Τον μεταχειρίστηκαν άδικα, τον καταδίκασαν και πέθανε πάνω σ’ ένα ξύλινο σταυρό. Όμως ο τάφος δεν μπόρεσε να Τον κρατήσει, αναστήθηκε και φανερώθηκε στη Μαρία και στους μαθητές Του. Ξανάδωσε τη χαρά στη Μαρία που έκλαιγε, απέδειξε πλήρως την πραγματική παρουσία Του στον άπιστο Θωμά, αποκατέστησε την εμπιστοσύνη στη ραγισμένη καρδιά του Πέτρου και τάισε τους κουρασμένους ψαράδες.

Λίγο πριν ο Ιησούς αναληφθεί στους ουρανούς, διέταξε τους μαθητές Του να μείνουν στην Ιερουσαλήμ για τη δύναμη εξ ύψους. Τους διέταξε ακόμα να φέρουν το ευαγγέλιο σ’ όλο τον κόσμο, αρχίζοντας απ’ την Ιερουσαλήμ, αφού πρώτα θα ελάμβαναν το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Διάβασε Λουκ.κδ:46-49 δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο εδάφιο 49.

Αυτή η ίδια εντολή αναφέρεται στις Πράξ.α:3-9. Αυτή η σκηνή λαμβάνει χώρα πάνω στο όρος των Ελαιών, αμέσως μετά την ανάληψή Του. Σημειώστε ιδιαίτερα τα εδάφια 4, 8, και 9.