Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

ΙΣΤΟΡΙΑ - Μια άλλη άποψη

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Στο Λουκ.κα έχουμε μια απλή αναφορά προφητικών γεγονότων όπως τα περιγράφει ο μεγάλος Δάσκαλος σε μερικούς απ’ τους μαθητές Του. Σ’ αυτή την απλή ομιλία, αυτό που κερδίζουμε είναι μια σύντομη αναφορά των γεγονότων που θα συμβούν απ’ τη στιγμή που ο Σωτήρας μας θα φύγει απ’ τη γη, μέχρι τα πόδια Του να ξαναπατήσουν στο όρος των Ελαιών.

Οι μαθητές του Ιησού, Του θύμισαν το μεγαλοπρεπή Ναό που υπήρχε στην Ιερουσαλήμ. Αυτός τους απάντησε ότι δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα απ’ αυτό το Ναό (Λουκ.κα:5-7).

Μετά απ’ αυτό, ακολουθεί ένα ιστορικό περίγραμμα. Μαθαίνουμε για τους πλάνους που θα έρθουν στο όνομα του Ιησού. Προειδοποιούμαστε να μην τους ακολουθήσουμε. Ακούμε για πολέμους και ταραχές, όμως μας λέγεται να μη φοβηθούμε, γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Έθνη και βασιλείες θα επιτεθούν σε άλλα έθνη και θα χυθεί πολύ αίμα, ενώ θ’ ακολουθήσει ερήμωση και φτώχεια. Μεγάλοι σεισμοί θα γίνουν σε διάφορα μέρη, πείνες και επιδημίες θα θανατώσουν πλήθος ανθρώπων, φοβερά σημεία θα φανούν απ’ τον ουρανό (Λουκ.κα:8-11).


Τον ίδιο καιρό, ο λαός του Θεού δέχεται διωγμούς. Οι πιστοί οδηγούνται μπροστά σε θρησκευτικούς άρχοντες, φυλακίζονται, τους φέρνουν μπροστά σε βασιλιάδες και ηγεμόνες. Αυτοί ομολογούν τον Ιησού, καθώς Αυτός τους δίνει τί να πουν. Οι πιστοί προδίδονται από συγγενείς και φίλους και μερικοί θανατώνονται. Μισούνται απ’ όλους τους ανθρώπους γιατί αγαπάνε το θαυμαστό όνομα του Ιησού. Όμως ο αόρατος Κύριός τους είναι κοντά, καμιά ουσιαστική βλάβη δεν θα γίνει στο παιδί του Θεού (Λουκ.κα:12-19).

Μιλώντας ο Ιησούς, λέει ότι η Ιερουσαλήμ θα περικυκλωθεί από στρατεύματα. Ακολουθεί ερήμωση, κρίνονται οι Εβραίοι που δεν πίστεψαν, είναι μέρα εκδίκησης. Τιμωρία και απελπισία πέφτει πάνω στους υιούς του Αβραάμ. Σκοτώνονται από μαχαίρι, ενώ οι υπόλοιποι φέρνονται αιχμάλωτοι σε όλα τα έθνη. Η Ιερουσαλήμ καταπατείται από Εθνικούς, μέχρι να τελειώσει ο καιρός των Εθνών. Σημεία εμφανίζονται στον ήλιο τη σελήνη και τ’ αστέρια, τα έθνη είναι σε απελπισία, τα μυαλά των ανθρώπων είναι καταπονημένα από την αμηχανία και τη θλίψη. Θρόνοι και βασιλείες τρέμουν και πέφτουν. Ο Υιός του ανθρώπου έρχεται μέσα σ’ ένα σύννεφο με δόξα και δύναμη (Λουκ.κα:20-27).

Ο Ιησούς λέει στους δικούς Του, ότι όταν αυτά αρχίσουν να γίνονται, πρέπει να σηκώσουν ψηλά τα κεφάλια γιατί η απολύτρωσή τους είναι κοντά. Όταν η συκιά, τύπος του Ισραήλ, ανοίξει, πρέπει να ξέρουμε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι κοντά. «επί θύρας» (Λουκ.κα:28-33).

Θα πρέπει να προσέχουμε από κραιπάλες, μεθύσια και μέριμνες βιοτικές. Η ημέρα του Κυρίου θα έρθει σαν παγίδα στους κοσμικούς ανθρώπους (Λουκ.κα:34-35).

Λουκ.κα:36 Αυτή είναι η λαμπρή, αμυδρή ακτίνα της ελπίδας των πιστών. Ας θυμόμαστε και ας επωφεληθούμε απ’ αυτά τα λόγια.