Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

Αρπαγή vs Δεύτερη Έλευση


Διαφορές ανάμεσα στην Αρπαγή και τη Δεύτερη Έλευση
Αρπαγή
Δεύτερη Έλευση
Ο Ιησούς έρχεται μόνος Του (Ιωάν.ιδ:3,  Β’ Θες.β:1).
Ο Ιησούς έρχεται με τους αγίους Του
(Α’ Θες.γ:13, Ιούδας α:14, Αποκ.ιθ:14
Ο Ιησούς έρχεται στον αέρα
(Α΄Θες.δ:17).
Ο Ιησούς έρχεται στη γη
(Ζαχ.ιδ:4).
Ο Ιησούς παίρνει τη Νύμφη Του (Α’ Θες.δ:16-17).
Ο Ιησούς έρχεται με τη Νύμφη Του
(Αποκ.ιθ:6-14).
Μόνο η εκκλησία θα Τον δει               (Α’ Θες.δ:13-18).
Θα Τον δουν όλοι (Αποκ.α:7).
Ξεκινά η Μ. Θλίψη (Β’ Θες.α:6-9).
Ξεκινά η Χιλιετής Βασιλεία (Αποκ.κ:1-7).
Η εκκλησία ελευθερώνεται από την οργή (Α’ Θες.α:10, ε:9).
Οι ασεβείς γεύονται την οργή του Θεού (Αποκ.ς:12-17).
Δεν προηγούνται σημεία                     (Α’ Θες.ε:1-3).
Σημεία προηγούνται (Λουκ.κα:11).
Το επίκεντρο είναι ο Κύριος και η εκκλησία (Α’ Θες.δ:13-18).
Το επίκεντρο είναι ο Ισραήλ και η Βασιλεία (Ματθ.κδ:14).
Ο κόσμος πλανάται (Β’ Θες.β:3-12).
Ο Σατανάς δένεται και δεν μπορεί να πλανήσει (Αποκ.κ:1-2).
Οι πιστοί αρπάζονται στον ουρανό (Α’ Θες.δ:15-17).
Οι Ισραηλίτες συνάγονται πάνω στη γη (Ματθ.κδ:31).
Καμία αναφορά για εγκαθίδρυση της Βασιλείας του Χριστού στη γη.
Ο Ιησούς έρχεται για να εγκαθιδρύσει τη Βασιλεία Του στη γη (Ματθ.κε:31,34).
Η Αρπαγή είναι επικείμενη, μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή.
Δεν μπορεί να συμβεί για τουλάχιστον 7 χρόνια.
Προηγείται της «καριέρας» του Σατανά (Β’ Θες.β:1-3).
Τερματίζει την «καριέρα» του Σατανά (Αποκ.ιθ:20).