Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

«ΠΑΣΑΙ ΑΙ ΠΗΓΑΙ ΜΟΥ»


Όμορφο, να μη έχεις ανάγκη να τρέξεις άλλου. Να ζητήσεις κάτι που σου λείπει και που κανείς άλλος δεν μπορεί να στο δώσει και να ’σαι σίγουρος ότι θα το βρεις πλούσιο και άφθονο στον Χριστό. Ποιο ξεχείλισμα, τούτη η ομολογία του ψαλμωδού! «Κύριε... πάσαι αι πηγαί μου είναι εν Σοί» (ψαλμός πζ:7).

1. Η πηγή της πνευματικής ζωής:

Κάποτε είμαστε νεκροί. Οι παραβάσεις και οι αμαρτίες μας, είχαν φέρει το θάνατο. Όπως ο άσωτος που «ήτο νεκρός» (Λουκάς ιε:24). Ο Θεός, λοιπόν, μας «εζωοποίησεν» (Εφεσίους β:1). Είναι η πηγή της πνευματικής μας ζωής.


2. Η πηγή της πνευματικής δύναμης:

Το ’πε ο Χριστός, πριν αναχωρήσει από τούτο τον κόσμο. Εξήγησε πως όχι, η δύναμη των δικών Του δεν θα ’ταν στη γνώση «των καιρών», αλλά από τη στιγμή που θα γίνονταν λήπτες του «θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθει το Άγιον Πνεύμα έφ’ υμάς» (Πράξεις α:8). Η πηγή της δύναμης για ζωή και υπηρεσία, είναι στον Θεό.

3. Η πηγή της πνευματικής μας διατροφής:

Ο Διάβολος δοκίμασε να μετακινήσει τον Κύριο, από τούτη την ευλογημένη τοποθέτηση. Όμως τούτος ο «δεύτερος - και έσχατος - Αδάμ» του θύμισε το θεμελιακό- «ότι ο άνθρωπος δεν ζή με άρτον μόνον, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον εκ του στόματος του Κυρίου» (Λουκάς δ:4, Δευτερονόμιο η:3). Τού υλικού και πνευματικού μας ψωμιού, πηγή ο Κύριος.

4. Η πηγή της πνευματικής χαράς:

Από τη φυλακή της Ρώμης έγραψε ο Παύλος το «χαίρετε πάντοτε». Όχι όμως, έτσι απροσδιόριστα και θεωρητικά, αλλά «εν Κυρίω» (Φιλιππησίους δ:4). Αυτός είναι η πηγή της χαράς μας. Πηγή αστείρευτη, όσο μένουμε κοντά Του.

5. Η πηγή του πνευματικού ξεδιψασμού:

Να ξεδιψάσεις σε μια γάργαρη πηγή και μετά στην πορεία σου να σκύψεις σε λασποπήγαδα, είναι πνευματική τρέλα. Ο Χριστός που προσκάλεσε σ’ Αυτόν όλους που διψάνε (Ιωάννης ζ:37), βεβαίωσε ότι όλα τ’ ανθρωπόδοτα νερά, στο «διψήσει πάλιν» (δ:13) οδηγούν. Πηγή αιώνιου ξεδιψασμού, ο Κύριος.

6. Η πηγή της πνευματικής προσδοκίας:

Πόσο μεγάλη πηγή έμπνευσης στα έργα μας και παρηγοριάς στα προβλήματά μας, είναι ο επικείμενος ερχομός του Κυρίου! «Θέλομεν είσθαι όμοιοι με αυτόν... θέλομεν ιδεί αυτόν καθώς είναι» (Α’ Ιωάννη γ:2). Ο μόνος που με βεβαιότητα μπορεί να πει «το μέλλον μπροστά μου είναι φωτεινό κι ένδοξο», είναι ο πιστός.

Αδελφέ μου, ποτέ μη ξεχάσεις πως· «πάσαι αι πηγαί σου είναι εν Αυτώ» (ψαλμός πζ:7).