Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

Καλύτερα από κάθε λαχείο, λόττο ή τζόκερ!
Κάτι που δίνει ο Θεός και είναι καλύτερο από κάθε τυχερό παιχνίδι.

Οι άνθρωποι παίζουν συνέχεια, ελπίζοντας να κερδίσουν τεράστια χρηματικά ποσά.

Οι πιθανότητες είναι ελάχιστες.

Έρευνες ειδικών έχουν καταλήξει ότι:

Η πιθανότητα να πιάσουμε το Λόττο είναι μια στις 13.983.816 φορές.

Τον τίτλο όμως του πιο απίθανου παιχνιδιού κατέχει δικαιωματικά το Τζόκερ. Για να πιάσουμε τους χρυσούς 5 συν 1 αριθμούς έχουμε μια πιθανότητα στις 24.435.180. Ζήσε Μάη μου δηλαδή.


Δεν είναι μόνο πολύ δύσκολο να κερδίσεις στο τζόγο, μερικές φορές είναι απλώς απάτες για να πάρουν προσωπικές πληροφορίες.

Αλλά υπάρχει ένας θησαυρός πολύ καλύτερος από οποιαδήποτε κλήρωση και είναι διαθέσιμος για όλους. 

Αυτός που δίνει αυτό το θησαυρό έχει ήδη όλες τις προσωπικές μας πληροφορίες, και δεν τις πουλάει.

Ο Ψαλμός ιθ:7-11 περιγράφει τον λόγο του Θεού σαν αυτόν τον θησαυρό που είναι πιο επιθυμητός από το καθαρό χρυσάφι, ευφραίνει την καρδιά, δίνει σοφία και διορατικότητα, και μας προειδοποιεί για πράγματα που μπορούν να βλάψουν την καρδιά και το μυαλό μας.

Και δεν χρειάζεται να μπούμε σε κληρώσεις για να κερδίσουμε. Αντί να περιμένουμε κάποιον να χτυπήσει την πόρτα μας με μια επιταγή ενός εκατομμυρίου ευρώ, μπορούμε να χτυπήσουμε την πόρτα του Θεού οποτεδήποτε.

Παρ.η:34 Μακάριος ο άνθρωπος, όστις μου ακούση, αγρυπνών καθ' ημέραν εν ταις πύλαις μου, περιμένων εις τους παραστάτας των θυρών μου·