Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

3 τεχνάσματα του Σατανά και πώς να τα ξεπεράσουμε (Λουκ.δ:1-13)Έχεις προσπαθήσει ποτέ, σκόπιμα, κάνοντας σχέδια, για να ξεπεράσεις κάποιο πειρασμό; Ο πειρασμός του Χριστού στο Λουκ.δ:1-13 είναι ένα καλό σημείο για να ξεκινήσεις.

1. Ο Χριστός ήταν μόνος Του, νήστευε, και ετοιμαζόταν να ξεκινήσει τη διακονία Του.

2. Ο Σατανάς προσπάθησε να κάνει τον Ιησού να φερθεί εγωιστικά, αντί να εμπιστευτεί τα σχέδια του Θεού.

3. Ο Σατανάς χρησιμοποίησε τη Γραφή, αλλά ο Ιησούς απάντησε με τη σωστή χρήση του λόγου του Θεού.


Τι μπορούμε να μάθουμε λοιπόν;

1. Στον Σατανά αρέσει να μας πειράζει όταν είμαστε ευάλωτοι: πεινασμένοι, άρρωστοι, κουρασμένοι ή προετοιμαζόμαστε για μια σημαντική διακονία.

2. Θα πρέπει να αμφισβητούμε τις αποφάσεις που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις προσωπικές μας επιθυμίες από το θέλημα του Θεού (Ματθ.ις:24).

3. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Σατανάς διαστρέφει τις Γραφές. Όσο καλύτερα γνωρίζουμε το λόγο του Θεού, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να εξαπατηθούμε (Β’ Τιμ.β:15).