Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

Μη επιστηρίζεσαι εις την σύνεσίν σου


Δυστυχώς, πολλοί Χριστιανοί μπορούν να επαναλάβουν ακριβώς, λόγια που είπε ο ποιμένας τους, κάποιος φίλος τους, ή ο αγαπημένος τους χριστιανός συγγραφέας, αλλά δεν έχουν την ίδια οικειότητα με τον λόγο του Θεού.

Όταν η Εύα επέλεξε να ακολουθήσει την οδηγία του Σατανά, οι άνθρωποι έγιναν «ανόητοι οπαδοί». Γι’ αυτό τόσα πολλά κακά συστήματα έχουν επιτυχία στην ιστορία. Γι' αυτό τόσοι πολλοί ψευδοδιδάσκαλοι είναι δημοφιλείς και γι’ αυτό τόσες πολλές μισές αλήθειες είναι μέρος των σύγχρονων χριστιανικών συνομιλιών.


Όταν η Εύα πίστεψε την υπόσχεση του Σατανά ότι θα μπορούσε να ξέρει ό, τι ξέρει ο Θεός (Γέν.γ:5), οι άνθρωποι έγιναν «ξερόλες». Γι’ αυτό τόσοι πολλοί ακούνε κάτι από έναν ποιμένα, φίλο, ή συγγραφέα και επιμένουν ότι είναι αλήθεια, άσχετα με το πόσες πολλές γραφές αντικρούει.

Η Εύα θα ήταν εντάξει, αν είχε εξετάσει τα λόγια του Σατανά με τον λόγο του Θεού και δεν εμπιστευόταν την σοφία της.

Στις Παροιμίες γ:5 βρίσκεται ένα πολύ γνωστό εδάφιο, αλλά αναρωτιέμαι αν πραγματικά συλλογιζόμαστε την έννοιά του:

«Έλπιζε επί Κύριον εξ όλης σου της καρδίας, και μη επιστηρίζεσαι εις την σύνεσίν σου»

Ας εφαρμόσουμε με επιμέλεια αυτό το εδάφιο στη ζωή μας.