Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Γένεση (035)


Γέν.γ:15 και έχθραν θέλω στήσει αναμέσον σου και της γυναικός, και αναμέσον του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής· αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν, και συ θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού.
έχθρα: Φρόνημα έχθρας ανάμεσα στο Σατανά και την γυναίκα.
σπέρματος αυτής: Γιατί λέει το σπέρμα της γυναίκας και δεν λέει το σπέρμα του άνδρα, αφού ό,τι γεννάει η γυναίκα είναι πρώτα απ’ τον άνδρα; Εδώ το Πνεύμα του Θεού μιλάει για τον Ιησού Χριστό, και ο Ιησούς δεν συνελήφθη μέσα στην μήτρα της Μαριάμ από σπέρμα ανδρός, αλλά κατ’ ευθείαν από το ζωντανό Θεό.
σπέρματός σου: Αναφέρεται στα τέκνα του Σατανά, όλους αυτούς που απειθούν και δεν υπακούουν στο λόγο και το θέλημα του Θεού. Το φρόνημα του κόσμου είναι έχθρα με το φρόνημα του Θεού (Ρωμ.η:7 & Ιακ.δ:4)
γυναίκα: Πρώτα αναφέρεται στην Εύα - και ονομάστηκε έτσι (γ:20) γιατί είναι η μητέρα όλων των ζώντων. Μετά αναφέρεται στην Μαρία, την μητέρα του Χριστού και τέλος στην εκκλησία της οποίας το σπέρμα είναι οι άγιοι. Ιδιαίτερα στις τελευταίες μέρες θα υπάρχει μεγάλη έχθρα ανάμεσα στο Σατανά και τα δαιμόνιά του και στον υιό τον άρσενα.

Ο Σατανάς έχει έχθρα με την γυναίκα και γι’ αυτό την χρησιμοποιεί και την γελοιοποιεί πιο πολύ απ’ τον άνδρα. Μέσα από γυναίκα γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός κι έτσι μετριάστηκε το γεγονός της πτώσης που ήλθε από γυναίκα.
Το εδάφιο αυτό είναι μια μεσσιανική προφητεία που αναγγέλλει την έλευση του σπέρματος της γυναικός που θα συντρίψει το κεφάλι του Σατανά.
Ο Θεός με την άπειρη σοφία Του και το έλεός Του μίλησε πρώτα στο διάβολο ώστε ο Αδάμ να ακούσει την καταδίκη αλλά και την σωτηρία στο αναμενόμενο σπέρμα, για να μην απελπιστεί. Ο Αδάμ άκουσε και πίστεψε στα λόγια του Θεού, και με την ενέργεια αυτής της πίστης κάλεσε το όνομα της γυναίκας του μητέρα πάντων των ζώντων (γ:20).
συντρίψει την κεφαλήν: Ο Χριστός σύντριψε το Σατανά κάτω απ’ τα πόδια Του α) Στο Γολγοθά όπου ο διάβολος έχασε όλους τους αγίους της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. β) Την ημέρα της Αρπαγής (Αποκ.ιβ:7-10). γ) Στη χιλιετή βασιλεία (Αποκ.κ:1). δ) Στην τελική κρίση (Αποκ.κ:10 & Ρωμ.ις:20).
θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού: λέει πτέρνα και δεν λέει χέρι ή κεφάλι γιατί η πτέρνα είναι το πρώτο μέρος του σώματος που έρχεται σ’ επαφή με το χώμα. Αναφέρεται στην χαμηλή φύση του ανθρώπου που είναι η σαρκική. Ο Σατανάς κέντησε την πτέρνα του Χριστού με το να Τον σκοτώσει. Όμως ο Πατέρας τον ανάστησε κι έτσι απ’ το θάνατο βγήκε ζωή.
Η πτέρνα είναι ένα μέρος του σώματος που θεραπεύεται εύκολα. Έτσι και το κέντημα που έκανε ο Σατανάς στην πτέρνα του Χριστού θεραπεύτηκε εύκολα. Το ίδιο συμβαίνει και μ’ εμάς όταν ο διάβολος μας κεντάει την πτέρνα, επειδή υπάρχει η κάλυψη του Ιησού μας.
Πάντα υπήρχε και θα υπάρχει μια διαμάχη ανάμεσα στην σάρκα και το πνεύμα. Ανάμεσα στον αμαρτωλό και τον άγιο. Ο Ισμαήλ - ο υιός της σαρκός από την Αγαρ - με τον Ισαάκ που ήταν το σπέρμα της επαγγελίας. Οι Φαρισαίοι που είχαν πατέρα το διάβολο με τον Κύριο, το σπέρμα της γυναικός. Ο Ησαύ ενάντια στον Ιακώβ, η Αίγυπτος ενάντια στον Ισραήλ, τα δαιμόνια ενάντια στο λαό του Θεού, αλλά και ο λαός του Θεού ενάντια στα δαιμόνια. Ο Αντίχριστος ενάντια στον Υιό τον άρσενα.

Γέν.γ:16 Προς δε την γυναίκα είπε, Θέλω υπερπληθύνει τας λύπας σου και τους πόνους της κυοφορίας σου· με λύπας θέλεις γεννά τέκνα· και προς τον άνδρα σου θέλει είσθαι η επιθυμία σου, και αυτός θέλει σε εξουσιάζει.
Βλέπουμε δύο τομείς αλλαγής για την γυναίκα:
·     Περισσότερες ωδίνες στον τοκετό, που θα ήταν ανώδυνος αν δεν αμάρτανε. Τα ζώα γεννούν χωρίς κανένα πρόβλημα. Η κατάρα δεν είναι στην κυοφορία, αλλά στους πόνους.
·     Τώρα πρέπει να είναι υποτεταγμένη στον άνδρα της, κάτι που δεν βλέπουμε να υπάρχει πριν. Τώρα πρέπει να φοβάται και να υποτάσσεται σ’ αυτόν. Ο άνδρας θα είναι η κεφαλή της και θα την κυβερνά. Ο Αδάμ εξουσιάζει γιατί δεν απατήθηκε από υπερηφάνεια όπως η Εύα αλλά από ελατήρια αγάπης προς την γυναίκα του.
η επιθυμία σου: Είναι δύσκολο για ένα άνθρωπο που δεν θέλει να υποτάσσεται να τον αναγκάσεις να το κάνει. Και αυτό που δεν αφήνει κάποιον να υποταχθεί είναι η υπερηφάνεια και ο εγωισμός. Ο Θεός εδώ μετριάζει την κρίση Του στην Εύα όσον αφορά την υποχρέωσή της να υποτάσσεται, και την κάνει πιο εύκολη, με το να της δώσει επιθυμία για κεφαλή, για σύζυγο, μια φυσική επιθυμία για υποταγή.