Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018

Τρέφοντας τις ψυχές μας


Αυτό το θέμα, απαιτεί σοφές επιλογές

Τα Φαστ φουντ είναι μέρη για γρήγορο και εύκολο φαγητό. 

Μας προσελκύουν με τις προσεκτικά επιλεγμένες φωτογραφίες και εικόνες τους, αλλά πολλά από αυτά που προσφέρουν, όχι μόνο δεν είναι ωφέλημα για το σώμα μας, αλλά μπορεί να κάνουν και κακό – όσο νόστιμα κι αν είναι.

Δυστυχώς υπάρχουν και «Φαστ φουντ» επιλογές στη ζωή μας, προσελκύοντας την προσοχή μας με τις κοσμικές απολαύσεις. Μας καλούν να δώσουμε χρόνο, προσπάθεια και αφοσίωση σε πράγματα που δεν θα θρέψουν τις ψυχές μας.


Και πολλοί άνθρωποι το κάνουν, σπαταλάνε την αγνότητα τους σε ανούσιες υποθέσεις, το μυαλό τους σε κενές ανθρώπινες φιλοσοφίες, τις ψυχές τους σε ψεύτικους θεούς, και τη δύναμή τους σε κοσμικές αναζητήσεις.

Ο Ησαΐας (νε:2) μας ρωτά, «Διά τι εξοδεύετε αργύρια ουχί εις άρτον; και τον κόπον σας ουχί εις χορτασμόν; ακούσατέ μου μετά προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά και η ψυχή σας θέλει ευφρανθή εις το πάχος».

Αντ' αυτού, ο Θεός θέλει να περάσουμε τη ζωή μας με σημαντικά πράγματα, που έχουν σημασία.

Σήμερα, ας ρωτήσουμε τον Θεό μήπως δίνουμε τις καρδιές μας και τα «αργύριά μας» σε πράγματα που μπορεί να φαίνονται ωραία, αλλά δεν τρέφουν τις ψυχές μας.

Ας αφήσουμε τα παλιά «φαστφουντάδικα» και ας αρχίσουμε να τρέφουμε την ψυχή μας με τον «άρτο της ζωής».

Ιωάν.ς:35 Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς· Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής· όστις έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει, και όστις πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει διψήσει πώποτε.