Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

Γένεση (034)


Γέν.γ:10 Ο δε είπε, Την φωνήν σου ήκουσα εν τω παραδείσω, και εφοβήθην, διότι είμαι γυμνός· και εκρύφθην.
Ο Αδάμ παρά το γεγονός ότι ήταν καλυμμένος με φύλα, πάλι κρύφθηκε. Έτσι είναι και ο άνθρωπος που ακολουθεί μια θρησκεία που δεν είναι ικανή να τον καλύψει μπροστά στην παρουσία του Θεού. Η σιγουριά που μπορούμε να αισθανθούμε στην παρουσία του Θεού έρχεται μόνο από την βεβαιότητα ότι είμαστε τακτοποιημένοι μ’ Εκείνον συγχωρώντας την αμαρτία μας και σκεπάζοντάς μας με το δικό Του τρόπο.
Πολλοί είναι αναπαυμένοι στα θρησκευτικά τους κατασκευάσματα, αλλά αισθάνονται πολύ άσχημα στην παρουσία του Θεού. Ζητούν σαρκικές εκκλησίες για να κρυφθούν από το Πνεύμα του Θεού. Η εκκλησία της Λαοδίκειας είναι γυμνή (Αποκ.γ:17).


Γέν.γ:11,12 Και είπε προς αυτόν ο Θεός, Τις εφανέρωσεν εις σε ότι είσαι γυμνός; Μήπως έφαγες από του δένδρου, από του οποίου προσέταξα εις σε να μη φάγης; Και είπεν ο Αδάμ, Η γυνή την οποίαν έδωκας να ήναι μετ' εμού, αυτή μοι έδωκεν από του δένδρου, και έφαγον.
Πόσο κακός εχθρός είναι ο Σατανάς! Αφού δελέασε, πείραξε και έριξε τον άνθρωπο, τώρα του φανερώνει την κατάστασή του (ανοίγει τα μάτια του) και μάλιστα τον κατακρίνει γι’ αυτή την κατάσταση. Ποιος φανέρωσε στον Αδάμ ότι είναι γυμνός, και γιατί τώρα κρύβεται και φοβάται; Γι’ αυτό δεν είναι ανάγκη να διαβάσεις την Σολομωνική ή να παρακολουθήσεις τελετή μαύρης μαγείας για να δεις τι κάνουν εκεί! Μόνο μέσα στον Ιησού Χριστό είμαστε ασφαλείς κι εκεί είναι που παίρνουμε τις αποκαλύψεις, τη χαρά και το φως του Θεού, γιατί μέσα σ’ Αυτόν είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της γνώσης.
Βλέπουμε ακόμη ότι ο Αδάμ έχασε την διανοητική κατάσταση που είχε πριν αμαρτήσει, και τρέχει να “κρυφθεί” από το Θεό σαν τη στρουθοκάμηλο!
Έμεινε αντιμέτωπος με το Θεό γι’ αυτό που έκανε αντί να ταπεινωθεί και ν’ αφήσει να φύγει από μέσα του όλη αυτή η ενοχή. Όπως και ο Κάιν έμεινε στο πείσμα και τον εγωισμό του κι έτσι έκανε το Θεό εχθρό του γιατί ο Θεός αντιτάσσεται στον υπερήφανο.
Τον βλέπουμε να επιρρίπτει την ευθύνη για την πράξη του έμμεσα στον Ίδιο το Θεό, κατηγορώντας Τον για την γυναίκα που του έδωσε! Ενώ στο β:32 ο Αδάμ είναι πολύ ευχαριστημένος για την γυναίκα που του έδωσε ο Θεός, εδώ αλλάζει! Ακόμη κατηγορεί την γυναίκα του. Και αυτό συμβαίνει πάντοτε με τον πεσμένο άνθρωπο, κατηγορεί όλο τον κόσμο και όλα τα πράγματα εκτός τον εαυτό του.
Ο σωστός άνθρωπος κρατάει το βάρος της ευθύνης στους ώμους του. Ο Σατανάς ποτέ δεν επιβάλλει σε κανέναν κάτι. Πάντα προσελκύει το θέλω μας, που σημαίνει ότι αν δεν θέλω κάτι ο Σατανάς δεν έχει εξουσία.

Γέν.γ:13 Και είπε Κύριος ο Θεός προς την γυναίκα, Τι είναι τούτο το οποίον έκαμες; Και η γυνή είπεν, Ο όφις με ηπάτησε, και έφαγον.
Το ίδιο κάνει και η γυναίκα. Δέχεται αυτό που έκανε αλλά κατηγορεί τον όφη. Ο Σατανάς με έκανε να το κάνω. Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια γιατί ο Σατανάς δεν της επέβαλε να το κάνει. Πολλοί χριστιανοί σήμερα κατηγορούν το Σατανά και τα δαιμόνια για το κάθε τι ενώ οι ίδιοι είναι που δεν υποτάσσονται.

Γέν.γ:14 Και είπε Κύριος ο Θεός προς τον όφιν, Επειδή έκαμες τούτο, επικατάρατος να ήσαι μεταξύ πάντων των κτηνών, και πάντων των ζώων του αγρού· επί της κοιλίας σου θέλεις περιπατεί, και χώμα θέλεις τρώγει, πάσας τας ημέρας της ζωής σου·
Όλες οι προσπάθειες του ανθρώπου να συστήσει την δική του δικαιοσύνη, προέρχονται από την άγνοια που έχει για την δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι ο Αδάμ ενώ βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση, αρκείται στο να κάνει μια ζώνη με φύλα συκιάς!  Όμως το έργο που έπρεπε να γίνει για να αποκατασταθεί το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την πτώση ήταν:
·     Έπρεπε να σηκωθεί η αμαρτία.
·     Έπρεπε να συντριφθεί η κεφαλή του όφη.
·     Έπρεπε να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη του Θεού.
·     Έπρεπε να καταργηθεί ο θάνατος.
τι μπορούσε να κάνει για όλα αυτά μια ζώνη από φύλα;
Βλέπουμε εδώ την πλήρη ανικανότητα του αμαρτωλού, αλλά και την αφροσύνη όλων αυτών που νομίζουν ότι μπορούν να βοηθήσουν το Θεό στο θαυμαστό έργο της απολύτρωσης.
Σε λίγο ο Θεός θα μιλήσει για «το σπέρμα της γυναικός», θα αποκαλύψει στον άνθρωπο την ανικανότητά του και θα αναλάβει Αυτός ολόκληρο το έργο. Το γεγονός της πτώσης, η τιμωρία και η αποκατάσταση θα είναι ένα ζήτημα μεταξύ του Ίδιου του Θεού και του όφη.
Επειδή έκαμες τούτο...  Εδώ ο Θεός αναφέρεται συμβολικά στο Σατανά, γιατί αυτός είναι που εξαπάτησε την Εύα κι όχι το φίδι. Τα φίδια δεν πρέπει να ξέρουν τίποτα απ’ αυτή την κατάρα.
Ο Θεός δεν ρωτάει το Σατανά γιατί το έκανε επειδή δεν έχει καμία δικαιολογία. Το έκανε με πλήρη γνώση.
Ιεζ.κη:11   Μιλάει στο Σατανά κάτω απ’ το σύμβολο του βασιλιά της Τύρου. Απ’ εδώ συμπεραίνουμε ότι αφού ήταν στην Εδέμ χερούβ κεχρισμένο και επισκιάζων, ο Εωσφόρος έπεσε την ώρα που διέβαλε τον άνθρωπο επειδή ζήλεψε την θέση του ανθρώπου στο σχέδιο του Θεού. Στο τέλος, η θέση του ανθρώπου σε σχέση με το Θεό θα είναι ανώτερη αυτής των αγγέλων.
επί της κοιλίας: Ο Σατανάς ρίφθηκε χαμηλά, και του αρέσει να φέρνει τον άνθρωπο προς τα κάτω. Ο Άδης πνευματικά είναι χαμηλά, κάτω - αντίθετα με το θρόνο του Θεού που είναι επάνω.
Το φίδι έρπει στο χώμα, κάτι που δείχνει ποταπότητα και είναι σύμβολο ταπείνωσης και κακού, αντίθετα με τον άνθρωπο που ο Θεός τον έκανε όρθιο, να βλέπει ψηλά.
Πολλές ψευδοθρησκείες έχουν το φίδι σαν σύμβολο. Συνήθως είναι σύμβολο της σοφίας ή της θεραπείας (ιατρική - Πέργαμος - Ινδίες, οφίτες, φακίρηδες)
χώμα: Τα φίδια δεν τρώνε χώμα, είναι σαρκοφάγα.
Μιχ.ζ:17  γλείφουν το χώμα αλλά δεν το τρώνε.
Ησ.ξε:25  Αναφέρεται στην χιλιετή βασιλεία, τότε θα τρώει χώμα. Έρποντας το φίδι, το στόμα του είναι συνέχεια στο χώμα. Αναφέρεται στο σαρκικό άνθρωπο 
Α’ Κορ.ιε:47 . Τα έργα της σάρκας είναι η τροφή του όφη Γαλ.ε:19  Γέν.β:7  γ:19