Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018

Εσύ, αναβοσβήνεις τα φώτα σου;

Ο κίνδυνος πολύ χειρότερης συμφοράς από μία κλήση.


Όσοι οδηγούν στην εθνική οδό, ξέρουν ότι αν δουν από το αντίθετο ρεύμα αυτοκίνητα να αναβοσβήνουν τα φώτα τους, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μπλόκο τροχαίας ή ραντάρ που καταγράφει την ταχύτητα των αυτοκινήτων. Αν κάποιος υπερβεί το όριο ταχύτητας στην περιοχή, θα του δοθεί κλήση για υπέρβαση ταχύτητας και θα πληρώσει ένα τσουχτερό πρόστιμο.Αυτή η παγκόσμια επιθυμία (συμβαίνει σχεδόν σε όλο τον κόσμο) να βοηθήσεις τους συναδέλφους σου οδηγούς να αποφύγουν την κλήση, με έκανε να σκεφτώ κάποια πράγματα.


Η Βίβλος λέει, (Ιωάν.γ:36) ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον· ὁ δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ὄψεται ζωήν, ἀλλ' ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ μένει ἐπ' αὐτόν.


Αυτό είναι πολύ χειρότερο από μια κλήση τροχαίας.


Ρωμ.ς:23 τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν.


Αν οι άνθρωποι στον κόσμο ενδιαφέρονται να προειδοποιήσουν τους άλλους για ένα μπλόκο ταχύτητας της τροχαίας, εμείς οι Χριστιανοί θα πρέπει να ενδιαφερόμαστε πολύ περισσότερο να προειδοποιούμε τους ανθρώπους για την επικείμενη κρίση.


Ας σιγουρευτούμε ότι αναβοσβήνουμε τα φώτα μας!


Ματθ.ε:16 οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.