Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣΕίναι θαυμαστό το τι θα κάνει ο Θεός στην διακονία μας αν δεν μας νοιάζει για το κόστος.

Αν καταλάβουμε το κλειδί της δοξολογίας θα έχουμε θαυμαστά αποτελέσματα στη διακονία μας για τον Θεό. Η πραγματική βιβλική δοξολογία μας κρατάει ταπεινούς και σε μια θέση εξάρτησης από τον Θεό.

Αν πιστεύουμε πραγματικά ότι όλα όσα διαθέτουμε υπηρετώντας τους άλλους, απορρέουν απ’ το Θεό, δεν θα δυσκολευτούμε να εκφράζουμε ευγνωμοσύνη και λατρεία στον Θεό κάθε μέρα.


Διότι τις σε διακρίνει από του άλλου; και τι έχεις το οποίον δεν έλαβες, εάν δε και έλαβες, τι καυχάσαι ως μη λαβών; (Α' Κορ.δ:7)

Είναι φανερό ότι είμαστε πλασμένοι για να δοξολογούμε. Στην αρχή ο κόσμος ετοιμάστηκε σαν κατοικητήριος τόπος για τον άνθρωπο. Ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια τοποθετήθηκαν στο διάστημα «δια να φέγγωσιν επί της γής».

Ο Κύριος έφτιαξε ένα κήπο στην Εδέμ, μέσα στον οποίο υπήρχαν δένδρα που ήταν «ώραίον εις την όρασιν και καλόν εις την γεύσιν». Ο Θεός είχε προμηθέψει στον άνθρωπο που δημιούργησε, όλα όσα χρειαζόταν. Ο Αδάμ είχε επικοινωνία με τον Θεό «το δειλινό». Είχε εμπειρίες της αφθονίας σε: πνεύμα, ψυχή και σώμα.

Ο Κύριος είχε στρώσει πραγματικά ένα τραπέζι και είπε: «Ελάτε και δειπνήστε». Ποια θα ήταν η κατάλληλη ανταπόκριση του Αδάμ μπροστά στις τόσο πλουσιοπάροχες προμήθειες του Θεού;