Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Δανιήλ (30)


Δαν.ι:9 Ήκουσα όμως την φωνήν των λόγων αυτού· και ενώ ήκουον την φωνήν των λόγων αυτού, εγώ ήμην βεβυθισμένος εις βαθύν ύπνον επί πρόσωπόν μου και το πρόσωπόν μου επί την γην.

Εδώ δεν θέλει να πει ο λόγος του Θεού ότι ο Δανιήλ αποκοιμήθηκε επειδή η όραση δεν ήταν ενδιαφέρουσα. Σ' αυτήν την όραση του Κυρίου ο Δανιήλ έπεσε σε κατάσταση ασυνειδησίας λόγω της υπερβολής των αποκαλύψεων.


«Ήκουσα όμως την φωνήν των λόγων αυτού»

Αυτό θα μπορούσε να μεταφρασθεί «ήκουσα τον ήχον των λόγων αυτού». Τα λόγια που άκουσε ο Δανιήλ, δεν τα είπε ο ίδιος ο Θεός μέσα στην όραση, διότι τα λόγια που ακολουθούν μας δείχνουν το αντίθετο. Δηλαδή δεν φαίνεται να μίλησε ο Θεός αυτά τα λόγια, διότι στο εδ.11 μας λέει «διότι προς σε απεστάλην τώρα». Ο Θεός δεν αποστέλλεται. Ο άγγελος του Γιάχβε δεν αποστέλλεται με την έννοια που αποστέλλονται οι άλλοι άγγελοι. Αν και μπορούμε να πούμε ότι αποστέλλεται κατά κάποιο τρόπο, όχι όμως σαν κατώτερη ύπαρξη, που ο Θεός του λέει, πήγαινε. Αποστέλλεται διότι ο Θεός το θέλει, γιατί είναι η φανέρωση του εαυτού Του.

Στον Δαν.ι:12 λέει «και κακουχήσαι ενώπιον του Θεού σου, εισηκούσθησαν οι λόγοι σου και εγώ ήλθον εις τους λόγους σου». Βλέπουμε ότι αυτός που μιλάει είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Θεό. Στο εδ.13 λέει «Πλην ο άρχων της βασιλείας της Περσίας ανθίστατο εις εμέ εικοσιμίαν ημέραν».
Πάλι δεν μπορεί να είναι ο Θεός που λέει αυτά. Δεν είναι δυνατόν ο δαιμονικός άρχων της βασιλείας της Περσίας να μπορεί να αντισταθεί στον Θεό και μάλιστα για 21 ημέρες. Στη συνέχεια στο ίδιο εδάφιο μας μιλάει για τον Μιχαήλ έναν από τους πρώτους άρχοντες που ήλθε και τον βοήθησε. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη βοήθειας Ο Μιχαήλ είναι ένας αγγελικός άρχοντας του Θεού. Και πάλι φαίνεται εδώ ότι αυτός που μιλάει δεν είναι ο Θεός που ο Δανιήλ βλέπει στην όραση, αλλά μάλλον κάποιος άγγελος.

Στο εδ.20 του ιδίου κεφαλαίου του Δανιήλ, λέει «τώρα δε θέλω επιστρέψει να πολεμήσω μετά του άρχοντος της Περσίας. Αυτός που Μιλάει είναι ένας άγγελος ο οποίος κάνει πνευματικό πόλεμο εναντίον δαιμονικών δυνάμεων, εναντίον του άρχοντα της Περσίας. Για τον Θεό δεν υπάρχει χρόνος, ούτε περιορίζεται από τον χρόνο. Ο Θεός δεν κάνει προσωπικά πόλεμο εναντίον των πονηρών δυνάμεων του σκότους. Χρησιμοποιεί αγγέλους για τον σκοπό αυτό.

Στο επόμενο εδ.21 λέει ότι θα δείξει στον Δανιήλ την αποκάλυψη αυτή, και δεν υπάρχει κανείς να αγωνιστεί μαζί του εναντίον των δαιμονικών αρχόντων, να τον βοηθήσει και να τον υποστηρίξει, παρά μόνον ο Μιχαήλ ο άρχων. Τώρα αυτό δεν μπορεί να το λέει ο Θεός, ότι δεν υπάρχει κανείς να τον υποστηρίξει σ’ αυτή την πνευματική μάχη, παρά μόνο ο Μιχαήλ. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη βοήθειας. Αυτός που μιλάει είναι ένας άγγελος, ο οποίος μάχεται εναντίον του δαιμονικού άρχοντα.

Από όλα τα παραπάνω εδάφια που αναφέραμε, φαίνεται ότι είναι άγγελος αυτός που μιλάει και όχι ο Θεός. Το πρόβλημα στο εδ.9 είναι ότι εκεί λέει ότι αφού ο Δανιήλ είδε την όραση της ανθρώπινης μορφής που στεκόταν πάνω από τον ποταμό Τίγρη, άκουσε την φωνή των λόγων αυτού. Και δεν υπάρχει κανείς άλλος παρά μόνο αυτός που είδε στην όραση, και ο οποίος είπαμε ότι ήταν φανέρωση του Θεού. Άκουσε την φωνή των λόγων και κατόπιν συνεχίζει να λέει τι είπε αυτή η φωνή. Δεν μας διευκρινίζει ποιος μίλησε. Όμως από τα εδάφια που αναφέραμε παραπάνω, φαίνεται καθαρά ότι μίλησε ένας άγγελος και όχι ο Θεός. Τώρα τα λόγια που είπε αναφέρονται στην όραση της φανέρωσης του Θεού που είδε ο Δανιήλ. Όμως αυτός που φανερώθηκε στην όραση, που ήταν φανέρωση του Θεού, δεν μιλάει εδώ κατευθείαν στον Δανιήλ, αλλά ο Θεός χρησιμοποιεί έναν άλλο άγγελο για να του μεταδώσει αυτή την αποκάλυψη. Όμως η προσοχή του Δανιήλ παραμένει συγκεντρωμένη στον Θεό.