Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΑποκ.ιθ:8 Και εδόθη εις αυτήν να ενδυθή βύσσινον καθαρόν και λαμπρόν· διότι το βύσσινον είναι τα δικαιώματα των αγίων.

και εδόθη εις αυτήν να ενδυθή βύσσινον καθαρόν και λαμπρόν
Της δόθηκε από το Θεό και πήρε αυτό το ένδυμα για να ντυθεί.....
Είπε, «Κάνε με όπως θέλεις Εσύ. Εργάσου μέσα μου με όποιο τρόπο θέλεις. Παραδίδομαι σ’ Εσένα χωρίς όρους. Θέλω να βαδίσω για πάντα μαζί σου». Αυτή είναι η καρδιά της που την κάνει να ντυθεί τη δικαιοσύνη του Χριστού.
Ιωάν.ιε:1,2,5 ο Χριστός είπε: Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, εγώ είμαι η άμπελος, σείς τα κλήματα. Ο Χριστός είναι η πηγή της ζωής, η πηγή της δικαιοσύνης. Χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όμως μαζί με Αυτόν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα.

διότι το βύσσινον είναι τα δικαιώματα των αγίων
Τα δικαιώματα είναι η δικαιοσύνη των αγίων, οι δίκαιες πράξεις τους. Αναφέρεται σε κάτι περισσότερο από το γεγονός ότι οι αμαρτίες μας είναι πλυμένες στο αίμα του Αρνίου, το οποίο είναι η βάση της δικαιοσύνης μας. Αναφέρεται στη ζωή της δικαιοσύνης που απορρέει από τη θέση μας εν Χριστώ καθώς τη δεχόμαστε δια πίστεως και αρχίζουμε να ζούμε μια γνήσια χριστιανική ζωή. 
Τότε η νύμφη του Χριστού φορά τη δικαιοσύνη Του, σύμφωνα με τον τρόπο που έζησε. Άρχισε να βαδίζει στα ίχνη Του. Δεν σταμάτησε ούτε αναπαύτηκε στη δικαίωση, αν και αυτή είναι η βάση για να μπορέσουμε να σταθούμε ενώπιον του Θεού. Κάθε μέρα ζούσε με πίστη και αγάπη αυτή τη δικαιοσύνη. Η πίστη της αποδείχτηκε με καλά έργα όπως λέει ο Ιάκωβος. Παραχώρησε εντελώς τα μέλη της στο Θεό. Γι’ αυτό απόκτησε «δικαιοσύνη» στη ζωή της. Βέβαια ο Κύριος είναι η δικαιοσύνη μας και σ’ Αυτόν ανήκουμε. Δεν πράττουμε πλέον τα έργα της σάρκας, αλλά ζούμε εν πνεύματι με τη δύναμη του Θεού, και αυτή η διαγωγή μας παράγει δικαιοσύνη.
Η παγκόσμια ψευδοεκκλησία προσέλκυσε τους ανθρώπους με την επίδειξη φανταχτερών χρωμάτων, λαμπρότητας και πολυτέλειας. Όμως η σύζυγος του Αρνίου είναι με αγνά και λευκά ενδύματα χωρίς μώμο ή κηλίδα, που συμβολίζουν την τέλεια δικαιοσύνη της εκκλησίας χωρίς κηλίδα ή ρυτίδα (Εφεσ.ε:25-27).

Αποκ.ιθ:9 Και λέγει προς εμέ· Γράψον, Μακάριοι οι κεκλημένοι εις το δείπνον του γάμου του Αρνίου. Και λέγει προς εμέ· Ούτοι είναι οι αληθινοί λόγοι του Θεού.

Εδώ φαίνεται ότι στο γάμο του Αρνίου δεν θα είναι μόνο η νύμφη και ο  Χριστός, αλλά θα υπάρχουν αρκετοί προσκεκλημένοι. Μεταφορικά ο λόγος του Θεού μας παρουσιάζει μια γιορτή γάμου, στην οποία είναι πάρα πολλοί προσκεκλημένοι. Δεν είναι η νύμφη του Χριστού, όμως βρίσκονται μέσα στη δόξα Του. Είναι όλοι οι άγιοι της θλίψης και οι δίκαιοι που είναι προσκεκλημένοι στο γάμο του Αρνίου. Όμως και μέσα στη νύμφη θα υπάρχουν διαφορετικές θέσεις δόξας. Όπως λέει ο απόστολος Παύλος στην Α’ Κορ.ιε:41 «διότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξαν».
Τώρα, ο γάμος του Αρνίου είναι η ένωση του Χριστού με τη Νύμφη Του. Αργότερα στην Αποκ.κα:2 βλέπουμε τη νύμφη μετά τη Χιλιετή Βασιλεία να βρίσκεται στο νέο ουρανό και στη νέα γη. Ο Θεός μας ετοιμάζει ένα αιώνιο κατοικητήριο και το ονομάζει Νέο Ουρανό & Νέα Γή.
Πρόκειται να κατοικήσουμε εκεί αιωνίως μέσα στη δόξα της παρουσίας Του. Κι εκεί βλέπουμε ότι θα υπάρχουν εκτός από τη Νέα Ιερουσαλήμ, που είναι η νύμφη του Χριστού και «έθνη των σωζομένων» (Αποκ.κα:24). Πρόκειται για τους δίκαιους που έχουν σωθεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν διαφορετικές θέσεις δόξας όμως όλοι βρίσκονται μέσα στην παρουσία του Θεού. Και η διαφορά ως προς τη δόξα είναι σχετικά με τη φανέρωση του Θεού μέσα μας.
Ματθ.κβ:1-14 και Λουκ.ιδ:16-24 είναι δύο παραβολές που είπε ο Ιησούς σχετικά με τη γιορτή του γάμου του Αρνίου στα επουράνια.

Αποκ.ιθ:10 Και έπεσον έμπροσθεν των ποδών αυτού, διά να προσκυνήσω αυτόν. Και λέγει μοι· Πρόσεχε μη κάμης τούτο· εγώ είμαι σύνδουλός σου και των αδελφών σου, οίτινες έχουσι την μαρτυρίαν του Ιησού· τον Θεόν προσκύνησον· διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας.

Εδώ βλέπουμε ότι ο Ιωάννης πέφτει στα πόδια του αγγέλου που του δίδει αυτές τις αποκαλύψεις για να τον προσκυνήσει. Όμως ο άγγελος τον επιπλήττει και του λέει «πρόσεξε να μην κάνεις αυτό αλλά προσκύνησε τον Θεό» - Η λατρεία και η προσκύνηση ανήκει μόνο στο Θεό.
εγώ είμαι σύνδουλός σου και των αδελφών σου οίτινες έχουσι την μαρτυρίαν του Ιησού
Δηλαδή ο άγγελος λέει στον Ιωάννη να μην τον προσκυνήσει γιατί και αυτός ήταν σύνδουλός του, ήταν υπηρέτης του Ιωάννη και των αδελφών του. Δεν του λέει ότι είναι αδελφός του αλλά υπηρέτης του.
τον Θεόν προσκύνησον διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας
Το πνεύμα της προφητείας είναι, η καρδιά η έννοια και ο σκοπός της προφητείας. Και η προφητεία αυτή αναφέρεται στην κατ’ ευθείαν αποκάλυψη του Θεού.
Το πνεύμα αυτής της προφητείας είναι η μαρτυρία του Ιησού γιατί ο σκοπός του βιβλίου της Αποκάλυψης είναι να αποκαλύψει τον Ιησού Χριστό (Αποκ.α:1).
Η κατευθυντήρια δύναμη και ο κινητήριος μοχλός του βιβλίου αυτού, όπως το ενέπνευσε το Πνεύμα του Θεού στον Ιωάννη, είναι να αποκαλύψει τον Ιησού Χριστό μέσα στην βασιλεία Του σαν τον Κύριο των κυρίων και Βασιλιά των βασιλιάδων. Γι’ αυτό του λέει ο άγγελος να μην τον προσκυνήσει, γιατί όλη η προφητεία που του έδινε σκοπό είχε μόνο τη δόξα του Ιησού Χριστού. Το Θεό έπρεπε να προσκυνήσει.
Όλη η προφητεία του Θεού σχετικά  με τη μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Αυτό σημαίνει ότι το πνεύμα της αληθινής θεόπνευστης προφητείας είναι να δοξάσει και να μαρτυρήσει τον Ιησού.
Παρατηρούμε ότι λέει ο άγγελος να προσκυνήσει το Θεό, γιατί η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Αυτό που λέει ο άγγελος στην πραγματικότητα είναι ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός. Γιατί λέει να προσκυνήσει το Θεό; Γιατί αυτή είναι η μαρτυρία του Ιησού, και αυτό είναι το πνεύμα της προφητείας. Και είναι σαν να του λέει να λατρεύσει και να προσκυνήσει τον Ιησού, γιατί ο Ιησούς είναι ο Θεός.