Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ - Β' Χρονικών


Α. ΘΕΜΑ

Όπως στο Α’ Χρονικών, έτσι κι εδώ επαναλαμβάνονται πολλά από τα γεγονότα που αναφέρθηκαν στο Β΄ Σαμουήλ, Α’ και Β’ Βασιλέων. Υπάρχουν περίπου 40 παράλληλα αποσπάσματα στο Β’ Χρονικών, ένα βιβλίο που ασχολείται με τη βασιλεία του Σολομώντα και τους πετυχημένους βασιλιάδες του Ιούδα.

Β. ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Κι εδώ δεν είναι σίγουρο ποιος είναι ο συγγραφέας, φαίνεται όμως ότι ο Έσδρα εξέδωσε αυτό το βιβλίο.

Γ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Συνεχίζοντας την ιστορία του Ιούδα που άρχισε στο Α’ Χρονικών, το Β’ Χρονικών προχωράει με το Σολομώντα και τελειώνει με το διάταγμα του Κύρου, που επέτρεψε στο λαό να επιστρέψει από την αιχμαλωσία και τους έδωσε το δικαίωμα να ξαναχτίσουν το ναό.


Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Η βασιλεία του Σολομώντα (κεφ.α΄-θ΄)
Τα κεφ. α΄-θ΄ καταγράφουν τα κύρια γεγονότα στη βασιλεία του Σολομώντα. Αυτά είναι:
*     Η θυσία του Σολομώντα στη Γεδεών και η σοφή του απόφαση (κεφ. α΄)
*     Η Δόξα του Θεού που γέμισε το ναό (κεφ. ε΄)
*     Η προσευχή του Σολομώντα στην αφιέρωση του ναού (κεφ. ς΄)
*     Η φανέρωση του Γιάχβε στο Σολομώντα πάλι τη νύχτα (κεφ. ζ΄)
*     Η ευημερία του Σολομώντα κι η φήμη που απέκτησε (κεφ. η΄)
*     Η επίσκεψη της Βασίλισσας της Σεβά και ο θάνατος του Σολομώντα (κεφ.θ΄)

2. Η βασιλεία του Ροβοάμ (κεφ.ι΄-ιβ΄)
Το Σολομώντα διαδέχθηκε ο Ροβοάμ στο θρόνο ο άφρονας και πεισματάρης γιος του. Η άρνηση του Ροβοάμ ν’ ακούσει τη σοφή συμβουλή των πρεσβυτέρων του Ισραήλ κατέληξε στην επανάσταση των 10 φυλών. Αυτή η πράξη εκπλήρωσε την υπόσχεση του Θεού στο Σολομώντα στο Α΄Βασ.θ:6-9.

3. Η ιστορία των διαφόρων βασιλέων (κεφ.ιγ΄-λς΄)
Στα κεφ. ιγ΄-λς΄ έχουμε την ιστορία των βασιλέων του Ιούδα από τον Ροβοάμ μέχρι τον Σεδεκία. Ο Σεδεκίας ήταν ο τελευταίος βασιλιάς του Ιούδα και βασίλευσε από το 597 ως το 586 π.Χ. Τοποθετήθηκε στο θρόνο από τον Ναβουχοδονόσορ, τον βασιλιά της Βαβυλώνας. Ο Σεδεκίας αργότερα επαναστάτησε ενάντια στη Βαβυλώνα. Ο Ναβουχοδονόσορας σε ανταπόδοση κατάστρεψε την Ιερουσαλήμ έβγαλε τα μάτια του Σεδεκία και τον μετέφερε αλυσοδεμένο στη Βαβυλώνα όπου πέθανε στη φυλακή. Αυτό ήταν το τέλος της επίγειας βασιλείας του Δαβίδ.

4. Το διάταγμα του Κύρου (λς:22-23)
Το διάταγμα του Κύρου επέτρεψε στους Ιουδαίους να επιστρέψουν στη γη τους και τους έδωσε το δικαίωμα να ξανακτίσουν το ναό. Αυτό το διάταγμα ήταν μια φανέρωση της χάρης του Θεού παράλληλα με την κρίση Του που είχε έρθει πάνω σ’ αυτό το λαό.