Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Παλιά Αθήνα


Φωτογραφία της Ακρόπολης τραβηγμένη από το ύψος της σημερινής πλατείας του Θησείου μετά τα μέσα του 19ου αιώνα.  

 Το 1880 κατεδαφίστηκαν τα μπροστινά κτίρια που βλέπουμε και χαράχθηκε η οδός Αποστόλου Παύλου που συνέδεε το  Μοναστηράκι με την συνοικία του Μακρυγιάννη (σημερινός πεζόδρομος). Η  Πλατεία του Θησείου έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα.  (Φωτογραφική πηγή άγνωστη)