Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019

H καθαρή και απλή καρδιά

H καθαρή κι απλή καρδιά, σε ανυψώνει μέχρι τον θρόνο του Θεού και σου χαρίζει απέραντη χαρά.

ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ τα φτερά που μπορούν να υψώσουν τον άνθρωπο πάνω από τη γη. H καθαρότητα και η απλότητα της καρδιάς.

Πρέπει να είσαι απλός στις πράξεις σου, και καθαρός στις σκέψεις και τα αισθήματά σου. Με την καθαρή καρδιά θα αναζητάς τον Θεό, με την απλότητα, θα Τον βρίσκεις και θα Τον χαίρεσαι.


Όταν έχεις απαλλαγεί από τις εσωτερικές κακίες και η ψυχή σου είναι ελεύθερη, όλα τα καλά έργα θα σου είναι εύκολα.

Όταν σκοπός σου είναι η ευεργεσία των αδελφών σου και η εκτέλεση του θείου θελήματος, τότε η καρδιά σου θα πλημμυρίσει από εσωτερική χαρά που μόνο η ελεύθερη από πάθη ψυχή, την χαρίζει.

Όταν ή καρδιά σου είναι καθαρή, από όλα θα μπορείς να ωφελείσαι και να διδάσκεσαι. Σ’ όλα τα δημιουργήματα, οσοδήποτε μικρά, θα βλέπεις τότε, την άπειρη αγαθότητα του Θεού.

Τότε μόνο θα είσαι σε θέση να κατανοήσεις καλά τα πάντα, όταν είσαι πράγματι, αγαθός και καθαρός.

Η καθαρή καρδιά περνάει εύκολα τις πύλες του Ουρανού.

Ο άνθρωπος κρίνει τα εξωτερικά πράγματα, αναλόγως των εσωτερικών του διαθέσεων.

Αν πράγματι υπάρχει στον κόσμο η χαρά, μόνο ο καθαρός στην καρδιά άνθρωπος την απολαμβάνει. Κλήρος δε της πονηρής κι ακάθαρτης καρδιάς, είναι η λύπη και η στεναχώρια.

Κοντά στο Θεό θα γίνεις ο νικητής της ζωής.

Εκείνος που επιστρέφει πράγματι στον Θεό, γίνεται νέος άνθρωπος.

Ο ψυχρός και απομακρυσμένος από τον Θεό, φοβάται τα πάντα και αναζητά την ανάπαυση στα εξωτερικά πράγματα.
Όταν νικήσεις τον εαυτό σου και βαδίζεις σταθερά το δρόμο του Θεού, τότε οι δυσκολίες δεν σε φοβίζουν. Τότε ο δρόμος σου γίνεται εύκολος.