Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

Φύγε διαφορετικός
Γιατί ο Θεός μας λέει να πάμε σ’ Αυτόν, άσχετα με το τι έχουμε κάνει, αλλά δεν μπορούμε να παραμένουμε όπως είμαστε; Η Γραφή εξηγεί.

«Έλα όπως είσαι. Φύγε διαφορετικός».

Είδα αυτή την πινακίδα, και με χτύπησε η αλήθεια αυτών των πέντε απλών λέξεων.


Δυστυχώς, η τάση αυτοεκτίμησης του πολιτισμού μας, έχει τόσο διαστρεβλώσει τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, ώστε να τονίζουμε την πρώτη πρόταση και να παραμελούμε τη δεύτερη.

Είναι αλήθεια ότι ο Θεός μας καλεί να πάμε σ’ Αυτόν, άσχετα με το ποιοι είμαστε ή τι έχουμε κάνει. Δεν ψάχνει για τέλειους ανθρώπους επειδή δεν υπάρχει ούτε ένας. Μας αγαπά παρά τις αμαρτίες και τις αποτυχίες του παρελθόντος και μας αποδέχεται όπως είμαστε.

Αλλά μετά, περιμένει από εμάς να αλλάξουμε. Ακολουθώ τον Χριστό σημαίνει ότι... ακολουθώ τους τρόπους Του, όχι τους δικούς μου.

Το να ικανοποιούμε συνέχεια τον εαυτό μας είναι αμαρτία.

Ο Χριστός πάντα μας ενθαρρύνει, μας διορθώνει, μας επιπλήττει και μας προκαλεί να γίνουμε διαφορετικοί, λιγότερο σαν εμάς και περισσότερο σαν Αυτόν (Αποκ.γ:19).

Έτσι σήμερα ας προσεγγίσουμε τον Θεό σε προσευχή και μελέτη της Βίβλου ακριβώς όπως είμαστε, αλλά ας φύγουμε διαφορετικοί.

«Ζήσε μια ζωή αντάξια της κλήσης που έχεις λάβει» Εφες.δ:1