Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019

Πιστεύοντας και τα δύο εδάφια
Κάποιοι πιστεύουν ότι ο Χριστιανισμός είναι μια παθητική πίστη. Πιστεύουν το Φιλιπ.β:13, αλλά όχι το Φιλίπ.β:12. Μήπως είσαι ένας από αυτούς;

Όταν ήμουν ακόμα καινούριος στην πίστη, θυμάμαι δύο γεγονότα που με δίδαξαν σχετικά με το Φιλίπ.β:12-13:

12. Ώστε, αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, ουχί ως εν τη παρουσία μου μόνον, αλλά τώρα πολύ περισσότερον εν τη απουσία μου, μετά φόβου και τρόμου εργάζεσθε την εαυτών σωτηρίαν·


13. διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν υμίν και το θέλειν και το ενεργείν κατά την ευδοκίαν αυτού.

Κάποτε, μια αδελφή είπε ότι θα κόψει το κάπνισμα όταν/αν ο Θεός της έπαιρνε αυτή την επιθυμία, επειδή μόνο Αυτός θα μπορούσε να την αλλάξει.

Πίστευε στο εδάφιο 13.

Λίγους μήνες αργότερα, ένας Χριστιανός φίλος, μου είπε το πόσο δύσκολο ήταν να σταματήσει το κάπνισμα, αλλά με τη βοήθεια του Θεού, επέμεινε και το κατάφερε.

Ήξερε ότι ο Θεός μπορούσε να τον αλλάξει, αλλά κατάλαβε επίσης ότι είχε την υποχρέωση να αντισταθεί στην αμαρτία (Ρωμ.η:12).

Αυτός ο άνθρωπος πίστευε και τα δύο εδάφια, 12 και 13.

Εσύ, πιστεύεις και τα δύο εδάφια;

Είσαι πρόθυμος να κάνεις θυσίες για να ξεπεράσεις την αμαρτία στη ζωή σου; (Ρωμ.ιβ:1-2).

Μπορεί ο Θεός να πάρει μια κακή επιθυμία χωρίς καμία προσπάθεια από μέρους μας; Φυσικά! Μπορεί και το κάνει μερικές φορές. Υποσχέθηκε να το κάνει αυτό; Όχι.