Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019

Η ταπεινή υποταγή στο θέλημα του Θεού
Να υπομένεις με σιωπή και ο Θεός θα αναλάβει την υπεράσπισή σου.

ΜΗΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΑΙ ΠΟΙΟΣ είναι υπέρ ή εναντίον σου. Σ’ ό,τι κι αν κάνεις ένα μόνο να σε ενδιαφέρει: Να είναι μαζί σου ο Θεός.

Όταν η συνείδησή σου είναι καθαρή, ο Θεός θα αναλάβει την υπεράσπισή σου.

Αυτόν που τον προστατεύει ο Θεός, είναι αδύνατον να τον βλάψει όλη η κακία των ανθρώπων.


Ιδιαίτερα θα ευλογηθείς από τον Θεό, όταν μάθεις να υποφέρεις με σιωπή. Γνωρίζει Εκείνος πότε και πως θα επέμβει. Άφησε λοιπόν τον εαυτό σου στα χέρια Του.

Ταπεινώσου, αν θέλεις να σε συνοδεύει πάντα ο Χριστός και να σου αποκαλύψει τα μυστήριά Του.

Σκέψου ότι οι άλλοι γνωρίζουν τα ελαττώματά σου. Πρέπει λοιπόν να είσαι ταπεινός.

Όταν έχεις αυτήν την ταπείνωση που προέρχεται από τη γνώση των ελαττωμάτων, εύκολα ειρηνεύεις με τους αδελφούς σου, εύκολα γίνεσαι φίλος και μ’ αυτούς ακόμη που σε καταδιώκουν.

Ο Κύριος ποτέ δεν εγκαταλείπει τον ταπεινό. Στέκεται κοντά του. Τον αγαπά. Ικανοποιεί τα αιτήματά του. Ξεχύνει πάνω του πλούσια τη χάρη Του και τελικά τον δοξάζει.

Ολόκληρο το απόκρυφο μεγαλείο των μυστηρίων του Θεού, αποκαλύπτεται σ’ αυτόν που έμαθε να ταπεινώνεται.

Ο ταπεινός στηρίζεται πάνω στον Θεό. Γι’ αυτό όποιος κι αν τον χτυπήσει, είναι αδύνατο να του αποσπάσει την ειρήνη.
Τότε έχεις προοδεύσει στην πνευματική ζωή, όταν πιστεύεις σταθερά ότι απ’ όλους τους άλλους είσαι κατώτερος.