Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

Η πνευματική άσκησηΟ καρδιογνώστης Κύριος, πρέπει να μας βρίσκει καθημερινά καλύτερους.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ πρέπει να στολίζουν τη ζωή του αληθινού αγωνιστή του πνεύματος. Μόνο έτσι θα υπάρχει συμφωνία μεταξύ εσωτερικής ζωής και εξωτερικής κλήσης.

Περισσότερο δε υποδειγματική και τέλεια πρέπει να είναι η εσωτερική ζωή, γιατί ο Θεός ερευνά τις καρδιές. Δεν πρέπει να υπάρξει μέσα μας ούτε η παραμικρή περίπτωση που δεν θα είμαστε μπροστά στα μάτια του Θεού καθαροί και αγνοί.


Κάθε καινούργια μέρα πρέπει να είναι όπως η πρώτη εκείνη μέρα της επιστροφής μας στον Χριστό. Συνεχής ανανέωση των αποφάσεών μας και αδιάκοπη τροφοδοσία του ζήλου μας πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά της ζωής μας. Γι’ αυτό ας προσευχόμαστε θερμά στον Θεό να μας κρατήσει σταθερούς στις αποφάσεις μας και να μας γεμίσει με ζήλο για την άγια υπηρεσία Του. Να μας βοηθήσει ώστε κάθε μέρα να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.

Η επιτυχία μας εξαρτάται από την επιμέλεια, τη σταθερότητα και το θερμό μας ζήλο, πάνω όμως απ’ όλα, από τη χάρη του Θεού.

Ασφαλώς ποθούμε την επιτυχία. Εκείνο που θα μας την χαρίσει είναι η σταθερότητα της απόφασής μας, και η μεγάλη επιμέλεια. Αυτά τα δυο στοιχεία είναι οι προϋποθέσεις κάθε προόδου.

Για να δυναμώνεις στην προσπάθειά σου, να σκέπτεσαι ότι συχνά αποτυγχάνουν κι εκείνοι ακόμη που παίρνουν αποφάσεις εξαιρετικά δυνατές. Τι θα κάνεις λοιπόν εσύ όταν περιορίζεσαι στη χλιαρότητα;

Πολλές φορές παίρνουμε μια απόφαση, για να την εγκαταλείψουμε σε λίγο μπροστά στην πρώτη δυσκολία. Η ζωή όμως του πνεύματος δεν επιδέχεται αστεία. Και η πιο ασήμαντη παράληψη έχει τον αντίκτυπο της στη σωτηρία της ψυχής μας.

Γι’ αυτό οι συνετοί, δεν βασίζουν τις αποφάσεις τους στις δικές τους δυνάμεις και γνώσεις, αλλά στη χάρη και το έλεος του Θεού. Στις ενέργειές τους έχουν βέβαια κι αυτοί σταθερή πεποίθηση. Η πεποίθησή τους όμως είναι αγκυρωμένη στον Θεό.

Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει σχέδια άπειρα. Ο Θεός όμως γνωρίζει πιο πρέπει να επιτύχει.

Ιερ.ι:23 Κύριε, γνωρίζω ότι η οδός του ανθρώπου δεν εξαρτάται απ' αυτού· του περιπατούντος ανθρώπου δεν είναι το να κατευθύνη τα διαβήματα αυτού.

Μη ξεχνάμε το σκοπό μας. Συνεχής και άγρυπνη να είναι η παρακολούθηση του εαυτού μας.

Ας έχουμε λοιπόν διαρκώς εμπρός μας ένα σκοπό, σταθερό, οριστικό, άγιο.

Τα μάτια της ψυχής μας ας εξετάζουν συνεχώς την εσωτερική και εξωτερική ζωή μας. Η σύνθεση και αρμονία αυτών των δύο αποτελεί την πρόοδο του πνεύματος.

Θα ήταν ευχής έργο να είσαι διαρκώς σε περισυλλογή. Αν όμως αυτό σου είναι δύσκολο, τότε να έχεις μια ώρα περισυλλογής μια φορά την ήμερα. Το πρωί ή το βράδυ. Το πρωί να παίρνεις τις αποφάσεις σου. Το βράδυ να ελέγχεις την εφαρμογή και την εν γένει συμπεριφορά σου.

Πώς να αντιμετωπίζεις τις επιθέσεις  του Σατανά.

Είναι ανάγκη να οπλίζεις τον εαυτό σου όπως ο στρατιώτης, για να αντιμετωπίζεις αποτελεσματικά τις επιθέσεις του Σατανά. Θα δαμάσεις τις επαναστάσεις της σάρκας σου, όταν συνηθίσεις να συγκρατείς τις επιθυμίες σου.

Ποτέ να μη μένεις χωρίς απασχόληση. Αν δεν έχεις εργασία άλλη, τότε διάβαζε, γράφε, προσεύχου, κάνε σκέψεις πνευματικές ή πράξεις ωφέλιμες για τους αδελφούς σου.