Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019

Ο αγαθός και ειρηνικός άνθρωπος
Ο ειρηνικός άνθρωπος αξίζει περισσότερο απ’ τον σοφό.

ΟΤΑΝ είσαι εσύ ειρηνικός, θα μπορείς να μεταδίδεις και στους άλλους, το αγαθό της ειρήνης.

Μεγαλύτερο καλό προέρχεται από τον ειρηνικό άνθρωπο παρά απ’ τον σοφό.

Από άνθρωπο εμπαθή, μόνο κακό μπορεί να προέλθει.

Ο ειρηνικός άνθρωπος όμως, όλα τα κάνει αγαθά. Αυτός που έχασε την ειρήνη του, ταράσσεται διαρκώς από χίλιες υποψίες. Ο ειρηνικός ποτέ δεν υποπτεύεται τους άλλους.


Δεν γνωρίζει ανάπαυση αυτός που δεν έχει ειρήνη. Περισσότερο απασχολείται με ό,τι κάνουν οι άλλοι, και λιγότερο με τα δικά του καθήκοντα. Είναι όμως μεγάλη αλήθεια, ότι μόνο τότε θα μπορέσεις να επεκτείνεις ευεργετικά τον ζήλο σου και στους γύρω σου, όταν πρώτα γνωρίζεις να τον κατευθύνεις στη διόρθωση του εαυτού σου.

Πόσο δύσκολο αλήθεια είναι αυτό! Συνήθως για τον εαυτό σου βρίσκεις χίλιες δικαιολογίες, ενώ για τους άλλους είσαι αυστηρός και αμείλικτος.

Το δίκαιο όμως και ευάρεστο στον Θεό, είναι να κατηγορείς τον εαυτό σου και να δικαιολογείς τους αδελφούς σου.

Ο Θεός ευλογεί εκείνους που ζουν ειρηνικά και ανέχονται τα ελαττώματα των αδελφών τους.

Να ανέχεσαι τους άλλους, αν θέλεις και οι άλλοι να σε ανέχονται.

Αν βλέπεις ότι αυτό δεν το επιτυγχάνεις, γνώριζε ότι είσαι ακόμη πολύ μακριά από την τελειότητα. Αυτός που έχει μέσα του αληθινή αγάπη και ταπείνωση, δεν θυμώνει, δεν αγανακτεί εναντίον των άλλων, αλλά μόνο εναντίον του εαυτού του.

Εύκολο είναι να ζεις ειρηνικά, όταν όλοι οι γύρω σου είναι ευγενικοί και καλοί.

Είναι όμως μεγάλο κατόρθωμα και δείγμα αρετής μεγάλης να ζεις ειρηνικά με ανθρώπους ισχυρογνώμονες, ατίθασους και σκληρούς.

Υπάρχουν άνθρωποι που ζούνε ειρηνικά με τον εαυτό τους και τους γύρω τους.

Υπάρχουν άλλοι που και οι ίδιοι δεν έχουν ειρήνη και τους άλλους δεν αφήνουν να ησυχάσουν. Είναι οι άνθρωποι που γίνονται σε όλους βάρος.

Υπάρχουν και αυτοί που ζουν οι ίδιοι ειρηνικά και αγωνίζονται να μεταδώσουν και στους άλλους την ειρήνη τους.

Όταν μπορείς να ακούς τα πλέον εξοργιστικά και απίθανα πράγματα και να υποφέρεις με ταπείνωση, αυτό είναι ειρήνη.

Αυτός που μπορεί περισσότερο να υποφέρει θα αποκτήσει ειρήνη μεγαλύτερη. Θα είναι ο θριαμβευτής του εαυτού του, ο νικητής του κόσμου, ο φίλος του Ιησού, ο κληρονόμος της ουράνιας Βασιλείας.