Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2019

Γιατί λέγεται «ύδωρ ζων»;
Νερό:

  1. Δημιουργεί ορμόνες και νευροδιαβιβαστές στον εγκέφαλο.

  2. Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος.

 3. Είναι σαν αμορτισέρ για τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό.

  4. Μετατρέπει τις τροφές σε εύπεπτα συστατικά.

  5. Βοηθά την απελευθέρωση οξυγόνου στο σώμα.


  6. Είναι ένα σημαντικό συστατικό του σώματός μας.

  7. Λιπαίνει τις αρθρώσεις.

  8. Καθαρίζει τα απόβλητα από το σώμα.

 9. Είναι απαραίτητο για να αναπτυχθούν τα κύτταρα, να αναπαραχθούν και να επιβιώσουν.

 10. Διατηρεί τις μεμβράνες της βλέννας υγρές.

  11. Σχηματίζει σάλιο για σωστή πέψη.

Όλα αυτά κάνει το νερό στο ανθρώπινο σώμα.

Αν προσθέσουμε τη μαγειρική, τον καθαρισμό, την υδραυλική δύναμη, τις καλλιέργειες, και τα εκατομμύρια άλλα πράγματα που εξαρτώνται από το νερό, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε γιατί ο Ιησούς είπε ότι μας δίνει ζωντανό νερό.

Χωρίς αυτόν, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά στις ψυχές μας. Τίποτα.

Ιερ.ιζ:13 Κύριε, η ελπίς του Ισραήλ, πάντες οι εγκαταλείποντές σε θέλουσι καταισχυνθή και οι αποστάται εμού θέλουσι γραφθή εν τη γή· διότι εγκατέλιπον τον Κύριον, την πηγήν των ζώντων υδάτων.

Ιωάν.δ:14 όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον.

Ας πιούμε!