Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018

Πιστεύεις ότι ο Θεός εννοεί αυτό που λέει;


Στο κάτω κάτω της γραφής: δεν μπορείς να τιμήσει τον Θεό, ενώ δεν τιμάς τους γονείς σου.

Μερικοί Χριστιανοί τιμούν ασεβείς γονείς.

Και μερικοί Χριστιανοί δεν τιμούν τους ευσεβείς γονείς.

Κάθε ενήλικο παιδί κάνει την επιλογή του, να δείξει ενδιαφέρον ή αδιαφορία, ευγένεια ή σκληρότητα, συγχώρεση ή πικρία, σεβασμό ή ασέβεια, τιμή ή ατίμωση προς τους γονείς του.

Αυτοί που τιμούν τους γονείς τους:

  •     Κατανοούν ότι ο Θεός επέλεξε τους γονείς τους (Ησαΐας μδ:24).

  • .  Εμπιστεύονται τον Θεό να χρησιμοποιήσει τις αμαρτίες και τις αποτυχίες των γονιών τους για καλό σκοπό στη ζωή τους (Ρωμ.η:28; Α’  Πέτρ.β:19, Γέν.ν:20).

  • .   Αφήνουν τον Θεό να κρίνει τους γονείς τους (Ρωμ.ιβ:19, Γέν.ν:19-20).


Αν οι γονείς τους ήταν κακά παραδείγματα, επιλέγουν να ανταποδώσουν καλό αντί κακό από αγάπη για τον Θεό (Ρωμ.ιβ:17-21).

Οι γονείς μας δεν είναι υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά και τις πράξεις μας ενώ είμαστε μεγάλοι (Ιεζ.ιη).  Μπορούμε να υψωθούμε πάνω από τις χειρότερες περιστάσεις όπως ο Ιωσήφ με τους αδελφούς του ή να δημιουργήσουμε ένα κυκεώνα των ευλογιών μας όπως ο Αβεσσαλώμ με τον πατέρα του.


Εκείνοι που επιλέγουν να ατιμάσουν τους γονείς τους, δεν πιστεύουν πραγματικά ότι ο Θεός εννοεί αυτό που λέει:

Έξοδ.κ:12 Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, διά να γείνης μακροχρόνιος επί της γης, την οποίαν σοι δίδει Κύριος ο Θεός σου.

Εφεσ.ς:2,3 Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα, ήτις είναι εντολή πρώτη με επαγγελίαν, διά να γείνη εις σε καλόν και να ήσαι μακροχρόνιος επί της γης.