Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2018

ΕΡΩΤ/ΑΠΑΝΤ. - Είναι δίκαιο ότι πρέπει να ζήσω με έναν ασεβή αμαρτωλό;


ΕΡΩΤΗΣΗ:

Πρόσφατα έλαβα το Άγιο Πνεύμα, και ο σύζυγός μου άρχισε να έρχεται στην εκκλησία, αλλά έκανε πίσω και τώρα είναι ακόμη χειρότερα από ό, τι ήταν ποτέ, πίνει, βρίζει και καταριέται. Κατηγορεί την εκκλησία για όλα του τα προβλήματά. Είναι δύσκολο για μένα να ζήσω πλέον μαζί του, αλλά μου έχουν πει ότι η Βίβλος λέει ότι δεν μπορώ να τον αφήσω. Είναι αλήθεια αυτό; Είναι δίκαιο ότι πρέπει να ζήσω με έναν ασεβή αμαρτωλό για σύζυγο, ενώ υπάρχουν άλλοι που είναι ευσεβείς ψυχές, πηγαίνουν στην εκκλησία και χαίρονται που υπηρετούν τον Κύριο; Έχω πικραθεί και έχω χάσει την χαρά μου με αυτό το θέμα. Χρειάζομαι τη βοήθειά σας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:


Πίστεψέ με, αδελφή, συμφωνώ μαζί σου, αλλά την ίδια στιγμή είσαι εξαιρετικά τυχερή, για πολλούς και διάφορους λόγους. Πρώτα απ’ όλα, είσαι σωσμένη, είσαι βαπτισμένη με το Πνεύμα του Θεού, βρίσκεσαι στην αληθινή εκκλησία του Θεού και ονομάζεσαι με το όνομά Του, είσαι στο δρόμο για τον ουρανό και έχεις τόσους πολλούς και καλούς αδελφούς και αδελφές. Είναι δυνατόν να κοιτάζεις στη σκοτεινή πλευρά των πραγμάτων και να ξεχνάς το πλήθος των ευλογιών του Θεού που απολαμβάνεις καθημερινά;

Αδελφή, ο Θεός σε αγάπησε αρκετά ώστε να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και να μιλήσει κατευθείαν σε σένα και άλλους με άπιστους συντρόφους μέσα  από τον λόγο Του — όχι μόνο μια, αλλά πολλές φορές. Ένα πολύ σημαντικό απόσπασμα είναι στην Α’ Κορ.ζ:10-16:

Εις δε τους νενυμφευμένους παραγγέλλω, ουχί εγώ αλλ' ο Κύριος, να μη χωρισθή η γυνή από του ανδρός αυτής· αλλ' εάν και χωρισθή, ας μένη άγαμος ή ας συνδιαλλαγή με τον άνδρα· και ο ανήρ να μη αφίνη την εαυτού γυναίκα. Προς δε τους λοιπούς εγώ λέγω, ουχί ο Κύριος· Εάν τις αδελφός έχη γυναίκα άπιστον, και αυτή συγκατανεύη να συνοική μετ' αυτού, ας μη αφίνη αυτήν· και γυνή ήτις έχει άνδρα άπιστον, και αυτός συγκατανεύει να συνοική μετ' αυτής, ας μη αφίνη αυτόν. Διότι ο ανήρ ο άπιστος ηγιάσθη διά της γυναικός, και η γυνή η άπιστος ηγιάσθη διά του ανδρός· επειδή άλλως τα τέκνα σας ήθελον είσθαι ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια. Εάν δε ο άπιστος χωρίζηται, ας χωρισθή. Ο αδελφός όμως ή αδελφή δεν είναι δεδουλωμένοι εις τα τοιαύτα· ο Θεός όμως προσεκάλεσεν ημάς εις ειρήνην. Διότι τι εξεύρεις, γύναι, αν μέλλης να σώσης τον άνδρα; ή τι εξεύρεις, άνερ, αν μέλλης να σώσης την γυναίκα;

Είναι σημαντικό να παρατηρήσεις ότι λέει να μην αφήσεις τον σύζυγό σου (εδ.13). Ο γάμος σας είναι αγιασμένος και ο Θεός τον αναγνωρίζει σαν δεσμευτικό, ακόμη και αν ο σύζυγός σου είναι άπιστος, και τα παιδιά σας πρέπει να θεωρούνται σαν δώρα από τον Θεό και πρέπει να αυξηθούν σαν Χριστιανοί (εδ.14).

Ενώ εσύ δεν πρέπει να αφήσεις το σύζυγό σου, αλλά να τον αγαπάς, να είσαι πιστή και υποταγμένη σ’ αυτόν, αν φύγει εκείνος, εσύ δεν πρέπει να αισθάνεσαι ένοχη για λάθος χειρισμούς ή να κατηγορείς τον εαυτό σου σε αυτή την περίπτωση (εδ.15).

Και, στη συνέχεια, το εδ.16 δίνει το λόγο γιατί θα πρέπει να μείνεις μαζί του: ίσως η παραμονή σου να είναι το μέσο της σωτηρίας του. Είσαι η μόνη ελπίδα του να σωθεί, έτσι ο Θεός θα σου δώσει χάρη να ζήσεις μια  άγια ζωή μαζί του. Σε λίγο θα δούμε ένα άλλο εδάφιο με οδηγίες πώς να τον κερδίσεις για  τον Κύριο.

Μπορεί να πεις, αλλά ο Παύλος είπε στο εδ.12, «εγώ λέγω, ουχί ο Κύριος». Είναι αλήθεια, αλλά με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι ο Θεός δεν το έχει διατάξει παλαιότερα, στην Παλαιά Διαθήκη, ούτε ο Ιησούς είπε κάτι πάνω σ’ αυτό. Ωστόσο, αυτό που είπε ο Παύλος το δόθηκε από τον Θεό. Θυμήσου, «Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος» (Β΄ Τιμ.γ:16). Έτσι, αυτό που είπε ο Παύλος τον ενέπνευσε ο Θεός να το πει και το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε άλλο εδάφιο στο λόγο του Κυρίου.

Τώρα ας εξετάσουμε ένα άλλο εδάφιο, για να δεις ότι ο Θεός σε αγαπά αρκετά ώστε να μιλήσει απευθείας σε σένα:

Α’ Πέτρ.γ:1,2 Ομοίως αι γυναίκες, υποτάσσεσθε εις τους άνδρας υμών, ίνα και εάν τινές απειθώσιν εις τον λόγον, κερδηθώσιν άνευ του λόγου διά της διαγωγής των γυναικών, αφού ίδωσι την μετά φόβου καθαράν διαγωγήν σας.

Η πραγματική σημασία του «άνευ του λόγου» είναι «χωρίς κήρυγμα», ή χωρίς να προσπαθείς να του μιλήσεις πάνω σ’ αυτό. Στη συνέχεια, το εδ.2 καταλήγει λέγοντας ότι ο άπιστος σύζυγος μπορεί να οδηγηθεί στον Κύριο, βλέποντας τη σύζυγό του να ζει μια ήσυχη, ευσεβή, αγνή, άμεμπτη ζωή καθώς υπηρετεί τον Κύριο και φανερώνει ένα γλυκό και υποταγμένο πνεύμα. Τι θαυμάσια υπόσχεση!

Να θυμάσαι πάντα ότι ο γάμος έχει θεσπιστεί από τον Θεό. Είναι άγιος και είναι για όλη τη ζωή. Στην Α’ Κορ.ζ:39 λέει ότι «Η γυνή είναι δεδεμένη διά του νόμου εφ' όσον καιρόν ζη ο ανήρ αυτής· εάν δε ο ανήρ αυτής αποθάνη, είναι ελευθέρα να υπανδρευθή με όντινα θέλει, μόνον να γίνηται τούτο εν Κυρίω». Μην προσπαθείς να φύγεις από τον γάμο σου, αλλά ζήτησε από τον Θεό να σου δώσει την χάρη της υποταγής. Έτσι, ώστε με χαρά και πρόθυμα να υποταχτείς στο θέλημά Του και να φανερώσεις ένα υποταγμένο πνεύμα, ένα πνεύμα αγάπης, χωρίς δυσαρέσκεια ή κρυφή εχθρότητα προς το σύζυγό σου. Αυτό θα τον ελκύσει σε σένα και τον Κύριο.

Ενώ είναι αλήθεια ότι άλλες αδελφές μπορεί να έχουν πιστούς συζύγους και μαζί να υπηρετούν τον Κύριο, κάτι που δεν ισχύει για σένα, πάντα να θυμάσαι ότι με κάθε δοκιμασία και δύσκολη κατάσταση που καλείσαι να περάσεις, ο Θεός εκχέει τη χάρη Του πάνω σου σε μεγαλύτερο βαθμό ώστε να μπορέσεις να αντισταθμίσεις τη δοκιμασία. Ο Παύλος βρήκε αυτή την αρχή αληθινή, όταν ο Θεός επέτρεψε έναν «άγγελο Σατάν» να τον ραπίζει (Β΄ Κορ.ιβ:7-8). Τρεις φορές ο Παύλος προσευχήθηκε να ελευθερωθεί από αυτόν τον  «σκόλοπα στη σάρκα». Παρά το γεγονός ότι ο Θεός δεν τον ελευθέρωσε, εξέχεε τόση χάρη και δύναμη στον Παύλο που έκραξε, «Με άκραν λοιπόν ευχαρίστησιν θέλω καυχηθή μάλλον εις τας αδυναμίας μου, διά να κατοικήση εν εμοί η δύναμις του Χριστού. Όθεν ευαρεστούμαι εις τας αδυναμίας, εις τας ύβρεις, εις τας ανάγκας, εις τους διωγμούς, εις τας στενοχωρίας, υπέρ του Χριστού· διότι όταν ήμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός» (Β’ Κορ.ιβ:9-10).

Αυτό θα κάνει ο Θεός και για σένα. Αν είσαι υπάκουη στον Θεό και το θέλημά Του, θα σου δώσει μια τέτοια αφθονία χάριτος που ποτέ δεν θα σκεφτείς ξανά να βαδίσεις έξω από το θέλημα του Θεού, αφήνοντας τον σύζυγό σου. Όπως ο Παύλος, θα «καυχηθής μάλλον εις τας αδυναμίας σου, διά να κατοικήση εν σοι η δύναμις του Χριστού» (ιβ:9).