Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 21 Αυγούστου 2018

Ο πειρασμός του «τρως όσο θες και ότι θες»!Αποφεύγω (;) αυτούς τους μπουφέδες.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η επιθυμία μου να πάρω όσο πιο πολλά μπορώ για τα χρήματα που έδωσα, και η αγάπη μου για το φαγητό,  συνήθως ενώνουν τις δυνάμεις τους για να νικήσουν την αυτοκυριαρχία μου.

 Η Γραφή ξέρει ότι έχουμε αυτές τις αδυναμίες:


Α’ Κορ.ι:13 Πειρασμός δεν σας κατέλαβεν ειμή ανθρώπινος· πιστός όμως είναι ο Θεός, όστις δεν θέλει σας αφήσει να πειρασθήτε υπέρ την δύναμίν σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμει και την έκβασιν, ώστε να δύνασθε να υποφέρητε.

Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός θα μας δώσει τη δύναμη να ξεπεράσουμε κάθε πειρασμό που αντιμετωπίζουμε. Οι πειρασμοί μας δεν είναι χειρότεροι απ’ αυτούς που άλλοι έχουν ξεπεράσει.

Ο Θεός πάντα προμηθεύει μια διέξοδο από τον πειρασμό, αν είμαστε πρόθυμοι να την δεχτούμε. Και μερικές φορές η «διέξοδός Του» είναι να αποφύγουμε τελείως τον πειρασμό. Αυτός είναι ο λόγος που προσπαθώ να αποφεύγω αυτούς τους μπουφέδες.

Υπάρχουν τομείς όπου θα πρέπει να παραχωρήσεις την αδυναμία σου και έτσι να αποφύγεις καταστάσεις που σε προκαλούν να αμαρτήσεις;

Σκέψου το, προσευχήσου γι' αυτό, και κάνε το.