Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2018

10 λόγοι που η γκρίνια είναι τοξική


– Φιλιπ.β:14-16

Η γκρίνια είναι επιβλαβής για το σώμα και την ψυχή...

Βέβαια, μερικές φορές απολαμβάνουμε ένα «καλό παράπονο».

Ξέρεις, λίγη συμπάθεια, αυτολύπηση, κριτική….

Αλλά ένα «καλό παράπονο» δεν είναι πραγματικά καλό.

10 λόγοι για τους οποίους τα παράπονα είναι «τοξικά», ειδικά σε μια ομάδα:


  1. Κάνουν τα πράγματα να φαίνονται χειρότερα.
  2. Γίνεται συνήθεια.
  3. Διαστρεβλώνει το στόχο μας.
  4. Προκαλεί ανταγωνιστική γκρίνια (αυξάνει τα παράπονα σε άλλους).
  5. Δημιουργεί απελπισία.
  6. Σκοτώνει τη δημιουργικότητα.
  7. Ανταμείβει τους αρνητικούς ανθρώπους.
  8. Προωθεί κακές σχέσεις.
  9. Δημιουργεί κι άλλους γκρινιάρηδες και κλίκες.
  10. Οδηγεί σε απαισιοδοξία.

Δεν είναι περίεργο που ο Θεός μας λέει:

Φιλ.β:14,15 Πράττετε τα πάντα χωρίς γογγυσμών και αμφισβητήσεων, διά να γίνησθε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμώμητα εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν τω κόσμω,

Ένα άλλο απόσπασμα που θα μας βοηθήσει να ανακτήσουμε την σωστή προοπτική είναι ο Ψαλμός ργ:1-13, ενθυμούμενοι τις πολλές ευλογίες που παίρνουμε κάθε μέρα από το Θεό.

Κύριε, βοήθησέ μας να σταθούμε στις ευλογίες μας (Φιλιπ.δ:8), ώστε να σταματήσουμε το κλαψούρισμα και να αρχίσουμε να λάμπουμε:

Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, αν υπάρχη τις αρετή και εάν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεσθε·