Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Ο λόγος του Θεού (6)


ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Τα πρώτα 17 βιβλία (Γένεση - Εσθήρ) είναι τα ΙΣΤΟΡΙΚΑ, με κύριο θέμα την περιγραφή ολόκληρης της ιστορίας του Ισραήλ, από την αρχή του κόσμου, μέχρι τον προφήτη Μαλαχία. Στα πρώτα πέντε βιβλία βλέπουμε τον Ισραήλ να εκλέγεται σαν λαός, να λυτρώνεται, να παιδαγωγείται και να καταρτίζεται στον δρόμο του Θεού. Τα υπόλοιπα 12 αναφέρουν το πώς καταχτήθηκε η γη Χαναάν, την περίοδο των κριτών, τον σχηματισμό του ενωμένου βασιλείου των 12 φυλών κάτω από τον Δαυίδ, τον διχασμό αυτού του βασιλείου σε βόρειο (10 φυλές) και νότιο (οι υπόλοιπες τρεις). 


Στη συνέχεια περιγράφουν την διαδοχική αιχμαλωσία των βασιλείων αυτών από την Ασσυρία και την Βαβυλώνα αντίστοιχα, καθώς και την επιστροφή ορισμένων χιλιάδων από την Βαβυλώνα, στην γη του Ιούδα.

Μετά, είναι τα πέντε ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (Ιώβ - Άσμα Ασμάτων). Το θέμα τους είναι η συγκέντρωση της προσοχής του πιστού στην σωστή επικοινωνία με τον Θεό, που είναι η βάση για μια ζωή γεμάτη νόημα, ικανοποίηση, ικανότητα και ομορφιά.      

Τα υπόλοιπα 17 βιβλία είναι τα ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ (Ησαΐας – Μαλαχίας). Το θέμα των βιβλίων αυτών είναι διπλό:

α. Η κατάκριση εξ αιτίας της αμαρτίας και της ειδωλολατρίας

β. Η παρηγοριά, δίνοντας μελλοντική ελπίδα παρά την προσωρινή κρίση.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ.

   1. Γιατί η Αγία Γραφή είπαμε ότι είναι ένα βιβλίο, και θα ήταν ελλιπής χωρίς την Π.Δ. Η Κ.Δ. εξάλλου δεν δόθηκε για να αντικαταστήσει την Παλαιά, αλλά μάλλον για να την εκπληρώσει.

   2. Η διακονία του Κυρίου Ιησού θα ήταν ένα άλυτο αίνιγμα χωρίς την Π.Δ. Δεν θα γνωρίζαμε ούτε τον λόγο για τον οποίο έπρεπε να πεθάνει.

   3. Το ιστορικό βάθρο του Χριστιανισμού έχει τοποθετηθεί στην Π.Δ. (Γαλ.δ:4-5).

   4. Βασικές και πολύτιμες πληροφορίες για την φύση του Θεού, λεπτομερείς εσχατολογικές προφητείες, και λεπτομέρειες για την χιλιετή βασιλεία βρίσκονται στις σελίδες της.

   5. Η Π.Δ. είναι πνευματική τροφή για κάθε Χριστιανό. 


    · Η παρακοή και η τιμωρία, καθώς και η υπακοή και οι ευλογίες του λαού Ισραήλ είναι παραδείγματα για μας σήμερα που φέρνουν έλεγχο αλλά και ευλογία μέσα στην καρδιά μας (Ιερεμ.β).

     · Οι νόμοι της μας δείχνουν πως να ευαρεστήσουμε τον Κύριο.(Έξοδ.κ).

     · Η ιστορία του λαού Ισραήλ, είναι ένα παράδειγμα για μας σήμερα που μας ικανώνει να αποφεύγουμε τα λάθη εκείνων (Ψαλμ.οη).

     · Οι Ψαλμοί ενθαρρύνουν την δοξολογία και την προσευχή στον Κύριο (Ψαλμ.ρζ)

      · Οι προφητείες της φυτεύουν και καλλιεργούν την ελπίδα σ’ Εκείνον (Ζαχ.ιδ).