Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΑ. ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ.

Αναφέρουμε μερικά από τα σπουδαιότερα γεγονότα στον τρίτο χρόνο του έργου του Ιησού. Η χρονική αυτή περίοδος εκτείνεται από την αρχή του τρίτου Πάσχα μέχρι την Κυριακή των Βαΐων.  Διαρκεί λίγες μέρες λιγότερο από ένα χρόνο.  Ο Ιησούς ήταν τότε περίπου 32 χρόνων.

Το έτος αυτό ονομάζεται «Το έτος της Αντιστάσεως».


Πηγαίνει στη Φοινίκη           
Μάρκ.ζ:24
Θεραπεύει την κόρη της Συρο-Φοίνισας   
Ματθ.ιε:21-28
Πηγαίνει από τη Φοινίκη στη Δεκάπολη   
Μάρκ.ζ:31
Θεραπεύει τον κωφάλαλο                 
Μάρκ.ζ:32-37
Τρέφει 4.000 κόσμο           
Ματθ.ιε:32
Πηγαίνει στη Βηθσαϊδά                   
Μάρκ.η:22
Θεραπεύει τον τυφλό                    
Μάρκ.η:22-26
Πηγαίνει από τη Βηθσαϊδά στην Καισάρεια, Φιλίππους    
Ματθ.ις:13
Πηγαίνει στο Όρος της Μεταμόρφωσης     
Λουκ.θ:28
Ο Ιησούς μεταμορφώνεται                
Ματθ.ιζ:1-13
Θεραπεύει το δαιμονισμένο νέο          
Μάρκ.θ:17-27
Επιστρέφει στην Καπερναούμ             
Μάρκ.θ:33   
Οι 70 μαθητές παίρνουν οδηγίες και αποστέλνονται  
Λουκ.ι:1-16
Πηγαίνει από την Καπερναούμ μέσω της Σαμάρειας στη Βηθανία        
Λουκ.ιζ:11
Θεραπεύει 10 λεπρούς κοντά στη Σαμάρεια 
Λουκ.ιζ:12-16
Φέρνουν στον Ιησού μια μοιχαλίδα        
Ιωάν.η:3-11
Ο Ιησούς παρακολουθεί τη γιορτή των εγκαινίων             
Ιωάν.ι:22-33
Πηγαίνει στη Βηθανία                    
Ιωάν.ι:40-42
Ανασταίνει το Λάζαρο               
Ιωάν.ια:1-54
Επισκέπτεται τον Ζακχαίο                
Λουκ.ιθ:1-28
Θεραπεύει τυφλό                  
Λουκ.ιη:35-43
Ο Ιησούς φτάνει στη Βηθανία πάλι έξι μέρες πριν
από το Πάσχα                 
Ιωάν.ιβ:1,9-11
Μπαίνει θριαμβευτικά στην Ιερουσαλήμ    
Ματθ.κα:1-11

Β. Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ματθαίος ιζ:1-9   Μάρκος θ:2

Η σκηνή αυτή που έγινε στο όρος της Μεταμόρφωσης ήταν μια από τις πιο όμορφες στη διάρκεια του τρίτου έτους της διακονίας του Κυρίου μας.

Λίγο πριν ο Ιησούς είχε αναγγείλει ότι έπρεπε να πάει στην Ιερουσαλήμ, να αποδοκιμαστεί από τους πρεσβύτερους και τους αρχιερείς και να θανατωθεί (Ματθ.ις:21). Είπε επίσης ότι θα αναστηνόταν την τρίτη ημέρα. Αυτό δεν μπορούσαν να το καταλάβουν οι μαθητές του και έτσι αποκαρδιώθηκαν, στεναχωρήθηκαν και αποθαρρύνθηκαν. Ο Πέτρος επιτίμησε τον Κύριο και του είπε: «Δεν θέλει γείνει τούτο εις σε» (Ματθ.ις:22). Ο Ιησούς αναγνώρισε την επίδραση του Σατανά σ’ αυτά τα λόγια και είπε στον Πέτρο: «Δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων» (ις:23).

Ο άνθρωπος ακολουθεί πάντα το δρόμο του εγωισμού. Ο δρόμος του Θεού είναι ο δρόμος της  θυσίας. Ο δρόμος του σταυρού οδηγεί στη δόξα  και την αιώνια ζωή, ενώ ο δρόμος της επίδειξης οδηγεί στον θάνατο. Αυτές τις αλήθειες οι μαθητές δεν μπορούσαν να τις εννοήσουν.

Ο Ιησούς ήθελε να τους ενθαρρύνει και γι’ αυτό την ίδια στιγμή τραβάει την κουρτίνα για να μπορέσουν να δουν λίγο τη δόξα που πρόκειται να έρθει. Ο Κύριος πήρε μαζί του μόνο τους τρεις πιο πνευματικούς μαθητές του, τον Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη σ’ ένα ψηλό βουνό. Ίσως οι άλλοι μαθητές δεν ήταν ακόμα έτοιμοι  για να  βρεθούν σε τέτοια ένδοξη σκηνή. Αυτούς τους μαθητές πήρε μαζί Του ο Ιησούς και στο σπίτι του Ιάειρου, όταν ανάστησε την κόρη του. Αργότερα στη Γεθσημανή, αυτούς πήρε πιο κοντά Του από ότι τους άλλους. Πάντως όπως θα δούμε, ακόμα και αυτοί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν καλά αυτό που έβλεπαν.