Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ

Κάθε άνθρωπος πρέπει να εξασκήσει το ελεύθερο θέλω του. Χωρίς τον πειράζοντα και το Θεό να εργάζεται στη γη με απόλυτη εξουσία, δεν θα υπάρχει ερέθισμα για να αμαρτήσει κανείς. Ο άνθρωπος δεν θα είναι επιρρεπής στην αμαρτία, όταν όλα γύρω του θα είναι δικαιοσύνη.

Ωστόσο, στο τέλος της Χιλιετηρίδας, ο Θεός θα επιτρέψει στο διάβολο να αποφυλακιστεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Όλοι αυτοί που υπάκουσαν το Θεό  μόνο λόγω της απόλυτης εξουσίας που είχε πάνω στη γη, θα έχουν την ευκαιρία να επαναστατήσουν. Αν αυτό είναι μέσα στην καρδιά τους, να παρακούσουν το Θεό, τότε θα προσχωρήσουν στις τάξεις του εχθρού.


Α. Η απελευθέρωση του Σατανά.

Ο Ιωάννης μας λέει ότι όταν περάσουν τα χίλια χρόνια, ο εχθρός των ψυχών μας θα λυθεί (Αποκ.κ:1-3). Δεν φαίνεται όμως ότι θα του επιτραπεί πάλι να πειράξει τα παιδιά του Θεού αυτό το διάστημα της τελευταίας του επίθεσης.

Θα μαζέψει αμέσως τις δυνάμεις του από τα έθνη που υποτάχθηκαν στην πλάνη του σε μια τελευταία προσπάθεια να καταστρέψει το λαό του Θεού και τα έργα Του πάνω στη γη. Θα ξεκινήσει μια καμπάνια παραπλάνησης σ’ ολόκληρο των κόσμο (Αποκ.κ:8).

Β. Η επανάσταση των εθνών

Η ίδια τακτική, η ίδια πλάνη, όπως πάντα. Αυτή τη φορά όμως θα βάλει όλη του τη δύναμη, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Αυτοί που τον ακολουθούν ονομάζονται Γωγ και Μαγώγ. Θα περικυκλώσουν το λαό του Θεού και την αγαπημένη πόλη, την Ιερουσαλήμ (Αποκ.κ:9).

Η μάχη θα είναι ένας αγώνας ανάμεσα στο Χριστό και το διάβολο, ανάμεσα στους δίκαιους ακόλουθους του Ιησού και τα επαναστατημένα πλήθη τα πλανεμένα από το διάβολο.

Γ. Η κατατρόπωση της ανταρσίας και του Σατανά

Καθώς τα επαναστατικά στρατεύματα θα προελαύνουν ενάντια στην Ιερουσαλήμ, θα κατέβει φωτιά από τον ουρανό και θα καταφάγει το Σατανά και τις δυνάμεις του. Όλη αυτή η επανάσταση, από την αρχή μέχρι το τέλος της, δεν θα κρατήσει πάνω από μερικούς μήνες.

Αφού καταστραφούν οι επαναστατικές δυνάμεις, ο διάβολος θα ριχτεί στη λίμνη του πυρός. Ποτέ πια οι άνθρωποι δεν θα εξαπατηθούν από τη πονηριά του.

Το επόμενο γεγονός για τους ανθρώπους θα είναι ο Μεγάλος Λευκός Θρόνος της κρίσης, όπου όλοι οι άπιστοι και οι αμαρτωλοί όλων των προηγούμενων αιώνων θα κριθούν, θα καταδικαστούν και θα ριχτούν στη λίμνη του πυρός όπου ήδη βρίσκεται ο διάβολος και ο ψευδοπροφήτης.

Οι λυτρωμένοι θα ζήσουν μαζί με το Θεό μέσα στην αιώνια δόξα Του, ελεύθεροι απ’ όλα αυτά που μέχρι τώρα παρεμπόδιζαν το σχέδιο της απολύτρωσης. Ποτέ πια δεν θα χρειαστεί ν’ αγωνιστεί κανείς για τη δικαιοσύνη. Ο αγιασμός δεν θα είναι πρόβλημα πλέον για κανένα. Η αρμονία θα βασιλεύει και έριδες δεν θα υπάρχουν πλέον.

Συμπέρασμα

Υπάρχει ένα πνευματικό κάλυμμα τύφλωσης στον κόσμο (Β’ Κορ.δ:4). Στη Χιλιετηρίδα αυτό το κάλυμμα θα αφαιρεθεί (Ης.κε:6-7). Όλοι οι άνθρωποι θα γνωρίζουν τον Κύριο. Δεν θα ρωτάνε για τη φύση Του ή ποιος είναι, γιατί όλοι θα καταλαβαίνουν τότε ποιος είναι.

Σήμερα, ο διάβολος καλύπτει την ταυτότητα του Κυρίου με σκοτάδι. Μόνο λίγοι άνθρωποι πάνω στη γη καταλαβαίνουν τη θεότητά Του και την ανθρώπινη φύση Του. 

Ακόμα κι αυτοί που Τον γνωρίζουν, έχουν δυσκολίες να καταλάβουν κάποια πράγματα. Ο απόστολος Παύλος έγραψε (Α’ Κορ.ιγ:12) «Διότι τώρα βλέπομεν διά κατόπτρου αινιγματωδώς». Τότε όμως δεν θα υπάρχει αυτό το κάλυμμα. Τα πάντα θα είναι ξεκάθαρα και κατανοητά.

Ο Ιησούς θα εγκαθιδρύσει τη Βασιλεία του στη γη και θα κυβερνήσει με ειρήνη για χίλια χρόνια. Σ’ αυτή τη Βασιλεία δεν θα υπάρξει τέλος. Ευδαιμονία που ποτέ άλλοτε δε γνώρισε ο κόσμος θα υπάρχει σ’ όλα τα έθνη.

Η δοξολογία θα βρίσκεται μόνιμα στα χείλη των ανθρώπων. Δεν θα υπάρχει η κατάρα, η περιφρόνηση, η μεμψιμοιρία, ούτε θα καταφρονείται η δουλειά του άλλου.

Όλες οι δοκιμασίες και τα προβλήματα αυτής της ζωής θα πάρουν το μισθό τους. Ο Ισραήλ θα έχει εκπληρώσει κι αυτός το θαυμαστό σχέδιο της απολύτρωσης εν Χριστώ Ιησού.