Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

ΚουβεντούλεςΕίπα στο γιο μου: θα παντρευτείς το κορίτσι που εγώ θα σου πω.

Μου λέει: ΟΧΙ.

Του λέω: είναι η κόρη του Bill Gates

Μου λέει: Εντάξει.


Πήρα τηλέφωνο τον Bill Gates και του είπα: θέλω η κόρη σου να παντρευτεί τον γιο μου.

O Bill είπε: ΟΧΙ.

Λέω στον Bill, ο γιος μου είναι διευθύνων σύμβουλος της παγκόσμιας τράπεζας.

O Bill Gates μου λέει: Εντάξει.

Πήρα τηλέφωνο τον πρόεδρο της παγκόσμιας τράπεζας και του είπα να κάνει τον γιο μου διευθύνοντα σύμβουλο.

Μου είπε: ΟΧΙ.

Του είπα: ο γιος μου είναι ο γαμπρός του Bill Gates.

Μου λέει: Εντάξει.


Ακριβώς έτσι δουλεύουν κάποια πράγματα!