Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣΟ Ιησούς είναι ο μεγάλος και ισχυρός Ελευθερωτής. Σπάζει κάθε δεσμό και ελευθερώνει τα παιδιά Του.

Ιωάν.η:36 Εάν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώση, όντως ελεύθεροι θέλετε είσθαι.

Δεν υπάρχει μεγαλύτερη σκλαβιά από την δαιμονική κατάληψη. Τα δαιμόνια είναι πνευματικά όντα, σε έχθρα με τον Θεό, κι έχουν δύναμη να προσβάλλουν και να θλίψουν τον άνθρωπο. Δεν έχουν μόνο δύναμη να θλίψουν τον άνθρωπο με αρρώστιες, αλλά συχνά αναφέρονται σαν υπάρξεις «ακάθαρτες» με αποτέλεσμα να μπορούν να προσβάλλουν τον άνθρωπο με πνευματική μόλυνση. Τα δαιμόνια μπορούν  να κατέχουν και να καταδυναστεύουν τους ανθρώπους.


Τα δαιμόνια «πιστεύουν» την δύναμη του Θεού και «φρίττουν» (Ιάκ.β:19). Αναγνωρίζουν την δύναμη στο όνομα του Ιησού Χριστού.

Σ’ αυτό το μάθημα θα μελετήσουμε μερικά θαύματα απελευθέρωσης από δαιμονική δύναμη.

Α. Ο ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗ

Μάρκ.α:21-28  & Λουκ.δ:31-37

1.  Τα γεγονότα

Αυτό το θαύμα έγινε στην αρχή της διακονίας του Κυρίου μας. Κήρυττε στην συναγωγή της Καπερναούμ, όταν συνάντησε κάποιον που κατεχόταν από ένα ακάθαρτο πνεύμα.

Αυτό που μπορούμε να προσέξουμε εδώ, είναι ότι το δαιμόνιο μπορούσε να μιλάει μέσα απ’ τον άνθρωπο. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι αναγνώρισε αμέσως τον Ιησού και φώναξε: «Φευ! τι είναι μεταξύ ημών και σου, Ιησού Ναζαρηνέ; ήλθες να απολέσης ημάς; σε γνωρίζω τίς είσαι ο Άγιος του Θεού» (Λουκ.δ:34)

2.  Η ανάγκη

Εδώ έχουμε ένα άνθρωπο δαιμονιζόμενο που έχει ανάγκη ελευθερίας, κι ακριβώς αυτή την ανάγκη είδε ο Ιησούς.

3.  Πώς έγινε το θαύμα

Ο Ιησούς έκανε δύο πράγματα: α) Επιτίμησε το δαιμόνιο και β) το διέταξε να βγει έξω. Το ακάθαρτο πνεύμα δεν είχε καμιά άλλη εκλογή παρά να υπακούσει. Ο άνθρωπος ρίχτηκε στο έδαφος, και το πνεύμα βγήκε με δυνατή κραυγή.

4.  Αποτελέσματα και δίδαγμα

Απ’ αυτό το θαύμα μαθαίνουμε ότι:
· Τα δαιμόνια αναγνωρίζουν τον Ιησού και φοβούνται.
· Ο Ιησούς απλώς μιλάει σ’ αυτά, κι αυτά είναι υποχρεωμένα να υπακούσουν.
· Τα δαιμόνια μπορούν να μιλάνε μέσα από ένα άνθρωπο και να κραυγάζουν όταν εξέρχονται.

Β.  ΜΙΑ ΛΕΓΕΩΝΑ ΑΠΟ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΠΟΥ ΔΙΩΧΝΟΝΤΑΙ

Ματθ.η:28-34, Μάρκ.ε:1-20, Λουκ.η:26-39

1.  Περιστάσεις

Ο Ιησούς και οι μαθητές διέπλευσαν την λίμνη της Γαλιλαίας και έφθασαν στη χώρα των Γαδαρηνών. Ενώ αυτοί έπλεαν, συνάντησαν μια τρομερή τρικυμία, την οποία ο Ιησούς κατασίγασε. Ωστόσο, η τρικυμία στη θάλασσα δεν ήταν τίποτα μπροστά σ’  αυτό που αντιμετώπισαν μόλις έφθασαν στην αντίπερα όχθη. Εδώ υπήρχαν δύο άνθρωποι σε άγρια κατάσταση πλήρεις δαιμονίων που ζούσαν ανάμεσα στα μνήματα. Εμείς θ’ ασχοληθούμε με τον ένα από αυτούς τους δύο φτωχούς ανθρώπους που ήταν δεμένοι και καταδυναστευμένοι από δαιμονική δύναμη.

2.  Η ανάγκη

Εδώ έχουμε ένα άνθρωπο που δεν μπορούσε να δεθεί με αλυσίδες, ήταν όμως δεμένος από δαιμονική δύναμη. Είχε σχίσει τα ρούχα του και περιπλανιόταν στα μνήματα μέρα και νύκτα φωνάζοντας και τραυματίζοντας το σώμα του στις πέτρες.
Τα δαιμόνια είπαν ότι ήταν «Λεγεώνα» που σημαίνει ότι ήταν 6.000 στον αριθμό.

3.  Πώς έγινε το θαύμα

Τα δαιμόνια αναγνώρισαν τον Ιησού, και κραύγασαν να μην τα βασανίσει. Ο Ιησούς ρώτησε το όνομά τους και μετά τα διέταξε να εξέλθουν.

Ο άνθρωπος ελευθερώθηκε αμέσως απλά και μόνο με την διαταγή του Κυρίου μας. Όταν τα δαιμόνια ζήτησαν να τους επιτρέπει να μπουν σ’ ένα κοπάδι δύο χιλιάδων χοίρων, ο Ιησούς έδωσε την άδεια.

4.  Αποτελέσματα και δίδαγμα

· Βλέπουμε πάλι ότι τα δαιμόνια γνωρίζουν και φοβούνται τον Ιησού Χριστό.
· Εξέρχονται απλά με την διαταγή του Κυρίου μας.
· Βλέπουμε το δυναμικό της δαιμονικής δύναμης μέσα σ’ αυτόν τον άνθρωπο-είχε περισσότερη δαιμονική δύναμη μέσα του απ’ ό,τι 2000 χοίροι!
· Όσο ήταν κάτω από τη δαιμονική κατάληψη, έσχιζε τα ρούχα του ενώ αντίθετα μόλις ελευθερώθηκε ντύθηκε!
· Οι κάτοικοι της περιοχής ενδιαφέρονταν περισσότερο για τους χοίρους που χάθηκαν παρά για τον άνθρωπο που ελευθερώθηκε.  Αυτοί ζήτησαν από τον Ιησού να φύγει.  Και σήμερα πολλοί άνθρωποι προτιμούν το κοπάδι τους χοίρους και τα δαιμόνια, παρά να δουν την δύναμη του Θεού να ελευθερώνει δέσμιους και βασανισμένους.

Γ. ΔΥΟ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ

Ματθ.θ:27-34 ιβ:22-23 Λουκ.ια:14

1.  Τα γεγονότα

Εδώ έχουμε δύο θαύματα που στην φύση τους είναι ίδια.

2.  Η ανάγκη

Και οι δύο άνδρες ήταν δαιμονισμένοι. Ο ένας ήταν βουβός και ο άλλος ήταν βουβός και τυφλός. Και στις δύο περιπτώσεις υπήρχε μεγάλη ανάγκη.

3.  Πώς έγινε το θαύμα

Πολύ λίγα μας αναφέρονται για την μέθοδο που ο Χριστός χρησιμοποίησε σ’ αυτές τις δύο περιπτώσεις. Υποθετικά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο Κύριος μίλησε και διέταξε το δαιμόνιο να βγει έξω όπως έκανε πάντα.

4.  Αποτελέσματα και δίδαγμα

Αυτά τα δύο θαύματα έγιναν μπροστά στους Φαρισαίους. Ο κόσμος που μαρτύρησε αυτά τα θαύματα ήταν κατάπληκτος, αλλά οι Φαρισαίοι αμέσως άρχισαν να βρίσκουν λάθη. Κατηγόρησαν τον Ιησού ότι εκβάλλει τα δαιμόνια με την δύναμη του Σατανά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα μερικές διδασκαλίες που αποδείκνυαν πόσο λάθος ήταν οι Φαρισαίοι.  (Ματθ.ιβ:26)

Μια άλλη διδασκαλία που έχουμε εδώ, είναι της βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος που είναι αμαρτία ασυγχώρητη (ιβ:31-32)

Δ. Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ματθ.ιζ:14-21  Μάρκ.θ:14-29  Λουκ.θ:37- 43

1.  Περιστάσεις

Εδώ ήταν ένα δαιμονισμένο αγόρι που έπεφτε στην φωτιά και στο νερό. Ο πατέρας του παιδιού το πήγε στους μαθητές, αλλά αυτοί ήταν ανίκανοι να εκβάλλουν το δαιμόνιο και να ελευθερώσουν το παιδί.  Τελικά ο πατέρας ήλθε στον Ιησού και γονατιστός Τον ικέτευσε να κάνει έλεος στο παιδί του.

2.  Η ανάγκη

Ο πατέρας φανέρωσε πολύ καθαρά την ανάγκη στον Ιησού. Το παιδί βρισκόταν σε απελπιστική κατάσταση και χρειαζόταν απελευθέρωση. Οι μαθητές αδυνατούσαν να βοηθήσουν.

3.  Πως έγινε το θαύμα.

Εδώ ο Ιησούς έκανε δύο πράγματα:
· Επέπληξε τους μαθητές για την απιστία τους.
· Επιτίμησε το δαιμόνιο και το παιδί αμέσως ελευθερώθηκε.

4.  Αποτελέσματα και δίδαγμα

Το παιδί τώρα είναι τελείως ελεύθερο, και οι μαθητές αναρωτιόνται για την αποτυχία τους να το ελευθερώσουν.

Ο Ιησούς τους φανερώνει την απεριόριστη δύναμη της πίστης, καθώς και τι χρειάζεται: Προσευχή & Νηστεία

Σ’ αυτή την περίπτωση μαθαίνουμε ότι μόνο η πίστη δεν θα ωφελούσε χωρίς προσευχή και νηστεία. Μόνο το δίδυμο όπλο της προσευχής και της νηστείας μπορεί να νικήσει το διάβολο σε δύσκολες περιπτώσεις.